တံုးလို႕ ၾကိဳက္

ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲ့တြင္ ျဖစ္သည္။
အာဒမ္က ဘုရားသခင္ကိုေမး၏။
“ဘာေၾကာင့္မ်ား ဧ၀ကို သိပ္လွေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ရတာလဲ ဘုရား”
“မင္း အာရံုစိုက္မိေအင္လို႕ ”
“ဘာေၾကာင့္မ်ား ဧ၀ကို သိပ္ခ်ိဳသာေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ရတာလဲဘုရား”
“ဒါမွ မင္းသူ႕ ကိုခ်စ္မိမွာေပါ့”
အာဒမ္ ေခတၱမွ် စဥ္းစား၏။
“ဒါျဖင့္ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဧ၀ကို သိပ္တံုး သိပ္အ ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ရတာလဲ ဘုရား ”
“ဒါမွ ပဲ မင္းကို ၾကိဳက္ ေတာ့ မွာ ေပါ့ကြာ” ဟူသတည္း။

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s