ရခိုင္သယံဇာတ ေရႊဓါတ္ေငြ႕ကို အသံုးျပဳ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အျပည့္အ၀ရရွိေရး အတြက္ ရခုိင္ျပည္သူ သို႕ တင္ျပျခင္း(RNDP)

ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ရရွိေရးအဖြဲ႕

(ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ) RNDP

အေၾကာင္းအရာ။ ။ရခိုင္သယံဇာတ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကို အသံုးျပဳ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အျပည့္အ၀ရရွိေရး အတြက္ ရခုိင္ျပည္သူသို႕ တင္ျပျခင္း

နိဒါန္း

ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အတြင္းရွိ ရခိုင္ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ အမွတ္ A-1 ႏွင့္ A-3 မွသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ မ်ားကို DAEWOO Intrnational Corporation က ၁၉-၂–၂၀၁၁ ေန႕ နံနက္ပိုင္းမွ စ၍ စတင္ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထြက္ရွိလာေသာ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ သားမ်ား လံုး၀ သံုးစြဲ ႏိုင္ခြင့္ မရႏိုင္ပါ။ ထိုဓါတ္ေငြ႕ မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ပို႕ လႊတ္ေရာင္းခ် ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဒသဖြံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ သံုးစြဲရန္ ၁၉၀-၉-၂၀၁၁ ရက္ေန႕ (ပထမ အၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ဒုတိယ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၀) ရက္ေျမာက္ေန႕တြင္ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သို႕ျဖစ္ပါ၍ ရခိုင္သယံဇာတ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ကိုအသံုးျပဳခြင့္ ရရွိေရး ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳ သာစြာ ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၂၄ နာရီစဥ္ဆက္မျပတ္ သံုးစြဲ ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လံုး ဖြံ ျဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ “ဤစာတမ္း” ကို “ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိေရးအဖြဲ႕” (ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ) မွ ရခိုင္ျပည္သူသို႕ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။
(ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးေရးစီမံကိန္း) အတြက္ (ဓါတ္အားျဖန္႕ ျဖဴးျခင္း စနစ္ အဆိုျပဳ ပံုစံ) ကိုလည္း ပူးတြဲ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ လက္ရွိအေျခအေန

ရခိုင္ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ အမွတ္ A-1 ႏွင့္ A-3 (ေရႊစီမံကိန္း) ၏ ပထမအဆင့္ ဖြံၿဖိဳးေရး တြင္းျဖစ္သည့္ ျမ(ေျမာက္) ဖြံ႕ ျဖိဳးေရး အမွတ္ (B) ကို စတင္တူးေဖာ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၁၉-၂-၂၀၁၁ ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ယင္းအခမ္းအနားသို႕ (ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရး ေကာင္စီ) စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ဦးလြန္းသီ ၊ ဒု-၀န္ၾကီးဦးသန္းေဌး ႏွင့္ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၊ DAEWOO Co.Ltd မွ Senior Vice President Mr.Si Bo. Joo ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ (ယင္းေနာက္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးက) ဖြံ႕ ျဖိဳးေရးတြင္းအမွတ္ (B) ကိုစက္ခလုပ္ႏွိပ္ ၍ စတက္တူးေဖာ္ေပးခဲ့ပါသည္။
၂၈-၉-၂၀၁၁ ေန႕ နံနက္ပိုင္း တြင္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးသန္းေဌး၊ ဒု-၀န္ၾကီး ဦးစိုးေအာင္ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ တို႕ သည္ ၿမ (ေျမာက္) ဖြံျဖိဳးေရး တြင္းအမွတ္(B) ရွိ တြင္းတူးစင္ေပၚ သို႕ ေရာက္ရွိလာရာ DEAWOO မွ Senior Vice President Mr.Si Bo Joo မွ ျမ(ေျမာက္) ဖြံ႕ ျဖိဳးေရးတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ မႈ ေရွ႕ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၀န္ၾကီးက လိုအပ္သည္ မ်ားကို ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ တို႕က တြင္းအမွတ္ ျမ(ေျမာက္) (B) ၏ (သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ မီးရႈိ႕ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေရး ခလုပ္ ) ကိုဖြင့္ ၍ ေအာင္ျမင္စြာ မီးရႈိ႕ စမ္းသပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
ရည္ညြန္းခ်က္ ။ ။၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕ ထုတ္ ျမန္မာ့ အလင္း သတင္းစာအတြဲ(၅၀) အမွတ္(၁၄၃) ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႕ ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ အတြဲ (၅၀) ၊ အမွွတ္ (၃၅၉)
အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ၾကည္၍ ရခိုင္ကမ္းလြန္ ေဒသရွိ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ A-1, A-3 (ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း) မွ ရခိုင္သယံဇာတ “ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ” ကို စတင္ထုတ္လုပ္ၿပီး (ေရာင္း/၀ယ္) ရန္ အသင့္ အေနအထားတြင္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ရခိုင္ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ အမွတ္ A-1 ႏွင့္ A-3 ရွိ ေရႊ ၊ေရႊျဖဴ ႏွင့္ ျမ ဘူမိ အေနအထားတို႕ တြင္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ခိုေအာင္းမွဳ ပမာဏ စုစုေပါင္း ၅.၀၀ ထရီလီယံ ကုဗေပ မွ ၉.၀၀ ထရီလီယံ ကုဗေပ အထီရွိေၾကာင္း ကြ်မ္းက်ပ္ ပညာရွင္ မ်ား၏ ခန္႕ မွန္းတြက္ခ်က္ ထားမႈ ကို သိရွိရပါသည္ ။

(၁ ဘီလီယံ = သန္းတစ္ေထာင္ ၊ ၁ ထရီလီယံ = ၁၀၀၀ ဘီလီယံ)

ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ထြက္ရွိလာမွဳကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ စီမံ ခန္႕ ခြဲမွဳ အေျခအေန

ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း ဘဂၤလာပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရွိ “ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ား A-1 ႏွင့္ A-3 မွထြက္ ရွိ သည့္ SHWE GAS မ်ားအနက္ (ဓါတ္ေငြ႕ ၁၂ ဘီလီယံ ကုဗေပ) ကို တရုတ္ႏိုင္ငံ သို႕ ႏွစ္စဥ္ ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။
ထိုေရာင္းခ် မွဳမွ (ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခ ႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္းခ်မွဳ) ႏွစ္တစ္ႏွစ္ လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္) အနည္းဆံုး ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိဓါတ္ငြ႕ ေစ်းကို ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္ (၃ လလွ်င္ ၁ ၾကိမ္) ညွိႏွိဳင္း မည္ဟု DAEWOO မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။
သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ တြင္စတင္ၿပီး တရုတ္ ျပည္သို႕ (ျမန္မာ-ယူနန္) နယ္စပ္တြင္ ေရႊလီျမိဳ႕ မွ တဆင့္ ၀င္ေရာက္ မည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေကြ႕ က်ိုး ႏွင့္ ကြမ္းရွီး ျပည္နယ္ မ်ားအထိ မိုင္ေပါင္း ၁၇၅၃ မိုင္( 2804 KM) ရွည္ လ်ားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တရုတ္ႏိုင္ငံ ၏ စြမ္းအင္ လံုျခံဳေရးသည္ တရတ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလံုျခံေရး ျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ အတြက္ စြမ္းအင္က႑ လံုျခံဳေရး သည္ အသက္ေသြးေၾကာ သဖြယ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ မိမိ၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည့္ စြမ္းအင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို တျခားႏိုင္ငံ တစ္ခုမွ ျဖတ္သန္းျခင္းသသည္ မ်ားစြာ စြန္႕စား ရေသာ္လည္း (ျမန္မာ ႏွင့္ တရုတ္) ၏ (ပထ၀ီ အေနအထား နီးကပ္မွဳ ) ႏွင့္ (ႏိုင္ငံေရး အရနီးစပ္မွဳ) တို႕ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ အေကာင္အထည္ ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ ။
ဤကဲ့သို႕ (ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း) ေပၚေပါက္လာျခင္း ေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ (Geoeconomics Benefits) (ပထ၀ီ ၀င္စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ မ်ား) သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အတြက္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ အက်ိဳး ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ထို႕အတူ (ယခင္ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ) ႏွင့္ (ယခုျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ) တို႕ အတြက္လည္း ပမာဏ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ အက်ိဳးရွိ ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္ တို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူ ထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ မည္ကဲ့သို႕ ေသာ တန္းတူညီမွ်မွဳ (Equality) ႏွင့္ ဖြံျဖိဳး တိုးတက္မွဳ (Development) ကို ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရရွိပါသနည္း ဆိုသည္ကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ /ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း တြင္ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး က ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
(၁) ေရႊစီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိလာသည့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ေရႊစီမံကိန္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၀င္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ (CHINA NATIONAL UNITED CORPORATION) တို႕ အၾကား “သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ၀ယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ ” ကိုသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကၿပီး ကတိက၀တ္ျပဳၿပီးလည္းျဖစ္သည္။
(၂) ယင္းစာခ်ဳပ္မွာ (ျမန္မာႏိုင္ငံက ပမာဏ မည္မွ်သံုးစြဲမည္ / တရုတ္ႏိုင္ငံ သို႕ မည္မွ်ေရာင္းခ်မည္) တို႕ကို စီမံကိန္း ကာလ အႏွစ္ ၃၀ (ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္) အတြက္ ကတိက၀တ္ျပဳထားၿပိးျဖစ္သည္။
(၃) ရခိုင္ကမ္းလြန္ ေရႊစီမံကိန္း မွ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ မ်ား ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ သံုးစြဲေနမည့္ စက္မွႈက႑မ်ားသို႕ ဦးစားေပး ပို႕ လႊတ္မည္။
(၄) ေရႊစီမံကိန္းမွ ျပည္တြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ အတြက္ တစ္ေန႕လွ်င္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ကုဗေပ သန္း(၁၀၀) ကို ျပည္တြင္း သံုးေနရာ တြင္ ရယူရန္ စီစဥ္ထားသည္။
အထက္ပါ အခ်က္(၄ )ႏွင့္ ပတ္သက္၍ The voice weekly Journal vol.7, No.19 Mon-day; April 25th May 1st 2011 ရန္ကုန္ ဧၿပီ-၅၊ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
(ယင္းဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း ကို မႏၱေလးတိုင္း ေဒသၾကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေဒသခံမ်ား အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ အျခားစြမ္းအင္မ်ားလြယ္လင့္ တကူ သံုးစြဲ ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ထားသည္။ ယင္း ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းကို ေရႊသဘာ၀ လုပ္ကြက္မွ သြယ္တန္း ေၾကာင္းကို (ေနျပည္ေတာ္ ရွိ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန) မွ (လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရး မွဴး တစ္ဦး ) က Voice Weekly သို႕ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘလ (၁၉) ရက္ေန႕ (ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္/ ဒုတိယ ပံုမွန္ အစည္း အေ၀း ) တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲ ဆႏၵနယ္ (၂) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ (ေက်ာက္ျဖဴ ကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕) ကိုအေျချပဳ ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ မဟာ ဓါတ္အား လိုင္း ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ (အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ) ေမးခြန္းကို –
အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ၾကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ သည္ ။
(ယခုအခါ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား အျပည့္ အ၀ အသံုး ျပဳ ႏိုင္ေရး အတြက္ (သူေဌးေခ်ာင္း ၊စိုင္းဒင္ ၊ေလးျမိဳ႕ ၊ အမ္း) စသည့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း)
အဆိုပါ စီမံကိန္း မ်ားမွ ထြက္ရွိ လာမည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ပမာဏ သည္ ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား လံုေလာက္စြာ အသံုးျပဳ ႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုလွ်ံ သည့္ ဓါတ္အား မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဓါတ္အား စနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပို႕ လႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ ၍ (230 KV) မဟာ ဓါတ္အား လိုင္းၾကီးမ်ား ၊ ပင္မ ဓါတ္အားခြဲ ရံုၾကီးမ်ား ဆည္ေဆာက္ ကာ ဓါတ္အား ကြန္ယက္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ ရန္ စီမံကိန္း မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ေနပါေၾကာင္း ႏွင့္ (လိုအပ္သည့္ အေျခအေန ရွိမွသာ) သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသြား ခဲ့ ပါသည္ ။
ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္း အေ၀း ၂၆ ရက္ေျမာက္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕ တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ မဲဆႏၵမွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္ ၏ ေမးခြန္းကို စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာ န ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးသန္းေဌး က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္ ။

ရည္ညြန္းခ်က္။ ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ေန႕ ျမန္မာအလင္း သတင္းစာအတြဲ (၅၀) အမွတ္ (၃၇၅)

ေမး( ဦးဘရွိန္) ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕ ၏ ေျမာက္ဘက မိုင္ ၂၅ မိုင္ခန္႕ အကြာ ရွိ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ တြင္းမ်ား မွ ဓါတ္ေငြ႕ မ်ားကို ျမိဳ႕ ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၆ မိုင္ခန္႕ အကြာ ရွိ မလကြ်န္း ေက်းရြာ အနီးရွိ တည္ေဆာက္ေနသည့္ စက္ရံု မွ သန္႕ စင္ၿပီး သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ တစ္စံုတစ္ရာကို အသံုးျပဳ ၍ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ေပးမည့္ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မဟာဓါတ္အားလိုင္းမ်ား မွ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ျဖန္႕ျဖဴးေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ သိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းပါသည္။

ေျဖ(ဦးသန္းေဌး) ။ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ မွ ၆.၄ မိုင္ခန္႕ အကြာရွိ မလကြ်န္းေက်းရြာ အနီး သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ လက္ခံစခန္းမွ သန္႕စင္ၿပီး ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ျမန္မာ-တရုတ္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းအတြင္းသို႕ ပို႕လႊတ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။ ယခု အခ်ိန္အတြင္မွ ေနာက္စီမံ ကိန္းတစ္ခုအတြက္ စာခ်ဳပ္ကို ဆန္႕ က်င္၍ ဓါတ္ေငြ႕ အသံုးျပဳ ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ။
(သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား၏ ကနဦး မတည္ ရင္းႏွီး စရိတ္သည္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား ၏ ကနဦး မတည္ရင္းႏွီး စရီတ္ထက္ သက္သာေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ ေလာင္စာ ဓါတ္ေငြ႕ အသံုးျပဳ သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မွဳ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္မွဳထက္ အလြန္မ်ားျပား ပါေၾကာင္း။
ထို႕ေၾကာင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အလားအလာရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စက္ရံု မ်ားကိုသာ တည္ေဆာက္ေလ့ ရွိပါေၾကာင္း ။
ယခုအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳႏိုင္ ေစေရးအတြက္ (သူေဌးေခ်ာင္း ၊ အမ္း၊ ေလးၿမိဳ႕ ၊ စိုင္ဒင္) စီမံကိန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား မ်ားခ်မွတ္ထား ၿပီးျဖစ္သည္ကို အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာနမွ တဆင့္ သိရွိရပါေၾကာင္း ထို႕ အျပင္ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာနအေနႏွင့္ လည္း အဆိုပ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စက္၍ (230 KV) မဟာဓါတ္အား လိုင္းၾကီးမ်ား ပင္မ ဓါတ္အားခြဲ ရံု ၾကီးမ်ားတည္ေဆာက္ကာ ဓါတ္အား ကြန္ယက္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ စီမံ ကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရပါေၾကာင္း။
သို႕ျဖစ္ပါ၍ ေလာေလာဆယ္ ေရႊစီမံကိန္းမွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသမွ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ထပ္မံေတြ႕ရွိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနရွိေသးပါက ညွိႏိႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။
ထို ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား မတည္ေဆာက္မီ ၾကိဳ တင္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ၊တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္ထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ၿပီး ေနာက္ထပ္တည္ေဆာက္ေရး ကာလအေနျဖင့္ ၅ ႏွစ္ခန္႕ ၾကာျမင့္ မည္ျဖစ္သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုတစ္ခု ၿပီးေျမာက္ရန္ လုပ္ငန္း ကိစၥ အ၀၀ အဆင္ေျပ ေခ်ာ ေမြ႕မွသာ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ထိ ၾကာျမင့္ ႏိုင္သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူ တို႕ အေနျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ဓါတ္အား ရရွိရန္ အေစာဆံုး ဆယ္စု ႏွစ္တစ္ခု မွ် ေစာင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ (သို႕ေသာ္ ဒ႑ရီ ထဲ့မွ ျဖစ္ပ်က္ သေဘာ ရွိသည့္ စိုင္းဒင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူတို႕ သည္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ကို အယံုအၾကည္ မရွိေတာ့ပါ)။

ရည္ညြန္းခ်က္ ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၃၀) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ အတြဲ(၅၀) အမွတ္(၃၅၉)

ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ / ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္း အေ၀း ၂၇ ရက္ေျမာက္ေန႕ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေလးၿမိဳ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စိုင္းဒင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတို႕ ၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ပ်က္စီးထိခိုက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးျပဳမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ စာတမ္းအား ပညာရွင္အဖြဲ႕ ျဖင့္ ေကာက္ယူမႈရွိပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ား သိရွိေအာင္ ထုတ္္ျပန္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ ၊ အစီရင္ ခံစာအရ က်ိဳးေၾကာင္း ခိုင္လံုသျဖင့္ စီမံကိန္းစတင္မည္ ဆိုပါက စတင္မည့္ ကာလ၊ ၿပီးစီးမည့္ ကာလႏွင့္၊ ဓါတ္အား သံုးစြဲမွႈ (အစီအစည္ကုိ သိရွိလို မွဳ)၊ ေလးျမိဳႏွင့္ စိုင္းဒင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တို႕ ကာလ ၾကာရွည္မည္ဆို လွ်င္ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သိုက္မွ ဓါတ္ေငြ႕ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တ၀ွမ္း ဓါတ္အားေပး စက္ရံု တည္ေဆာက္ ေပးရန္ ရွိ/ မရွိ ၊ ျပည္ေထာင္စု မဟာ ဓါတ္အား လိုင္းမွ တဆင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ ႕ မ်ား သို႕ ဓါတ္အားပို႕ လႊတ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ ၊ႏွင့္ မရွိပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ စက္မွဳ ဖြံ႕ ျဖိဳးမႈ က႑ ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ အစီအမံ ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးခြန္း ေမးျမန္းသည္။

အဆိုပါေမးခြန္းကို အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္မင္း ကေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားသည္။

ေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ စိုင္းဒင္ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ၏ ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မွဳ ႏွင့္ အက်ိဳးျပဳ မွႈ ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ ခံစာကို သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမွ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ၿပီး ပါက အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနသို႕ ဆက္လက္အပ္ႏွံၿပီး ၄င္းတို႕ မွ ေလ့လာစီစစ္ သံုးသပ္၍ အတည္ျပဳ သည့္ အခါ အဆိုပါ အစီရင္ ခံစာကို ျပည္သူမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ ရန္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ဆိုင္ရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ Website တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။
ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ/ မရွိ စူးစမ္းေလ့ လာေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး စတင္တည္ေဆာက္ေသာ အခ်ိန္မွ စ၍ ၅ ႏွစ္ မွ ၈ ႏွစ္ အၾကား တည္ေဆာက္ ခ်ိန္ ၾကာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။
ထြက္ရွိလာေသာ ဓါတ္အားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖန္႕ေ၀ မည့္အျပင္ မဟာဓါတ္အား လိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။
ကနဦးမတည္ ရင္းႏွီး စရိတ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား ၏ စရိတ္သည္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား ၏ စရိတ္ထက္သက္ သာေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မွဳ စရိတ္သည္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တြင္ ေလာင္စာ ဓါတ္ေငြ႕ ကိုအသံုး ျပဳရ သျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္မ်ား ၿပားေသာ ၾကာင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ အလားအလာ ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံုမ်ားကို သာ အမ်ားအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ ေလ့ ရွိၾကပါေၾကာင္း။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဓါတ္အား စနစ္ကို(မတိုးခ်ဲ႕) ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ဒိဇယ္စက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း ေလာင္စာဆီမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား အသံုးျပဳခြင္ ရရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံေနသည့္ (ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ၍ (230 KV) မဟာဓါတ္အားလိုင္းၾကီးမ်ား ပင္မ ဓါတ္အားခြဲ ရံုၾကီးမ်ားကို (ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ) ႏွင့္ တခ်ိန္တည္း အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ စီမံလ်ာ ထားလွ်က္ ရွိၿပီး ( အဆိုပါေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း မၿပီးစီးမီ) ရခိုင္ျပည္သူ လူထုမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကို အျပည့္ အ၀ သံုးစြဲ ႏိုင္ရန္ ေရွးရႈ လ်က္ (အိႏၵီယ ႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြျဖင့္ ဥသွ်စ္ပင္ ေတာင္ကုတ္ ၊ေတာင္ကုတ္-မအီ- အမ္း၊ မအီ- စနဲ ခံုမင္းလမ္္းဆံု(ေက်ာက္ျဖဴ) ၊(အမ္း-မန္း) ႏွင့္ (ဥသွ်စ္ပင္ -ေတာင္ကုတ္) ၊သူေဌးေခ်ာင္း မဟာ ဓါတ္္အားလိုင္း မ်ား (ေတာင္ကုတ္ ဓါတ္အားခြဲ စက္ရံု) ႏွင့္ (မန္းဓါတ္အား ခြဲရံု) မ်ားကို အေကာင္အတည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထား ပါေၾကာင္း ။
ထို႕ အျပင္ အိႏၵိယ ေခ်းေငြ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ ဓါတ္အား ကြန္ယက္မွ ၄င္း သူေဌးေခ်ာင္း၊ ေလးၿမိဳ႕ ၊စိုင္းဒင္ စေသာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား မွ ၄င္း ရရွိေသာ ဓါတ္အားျဖင့္ ရခိုင္တျပည္နယ္လံုး မီးလင္း ႏိုင္ေရး အတြက္ (၂၃၀ KV) ဓါတ္အား လိုင္းစုစုေပါင္း မုိင္ ၁၁၀ ၊ (66 KV) ဓါတ္အားလိုင္းစုစုေပါင္း ၂၂၃ မုိင္ (33 KV) ၊ဓါတ္အားလိုင္း စုစုေပါင္း ၂၇ မိုင္ ႏွင့္ ဓါတ္အားခြဲစက္ ရံု ၁၃ ရံု တို႕ ကို ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားသည္။
စာမ်က္ႏွာ မ်ားတို႕တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ (ရတပ) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သံုး ဦး ၏ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး သံုးဦး ၏ အေျဖမ်ား ကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ ၾကည့္ လွ်င္ ရခိုင္ကမ္း လြန္ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိလာသည့္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ကို အသံုးျပဳ၍ (ရခိုင္ျပည္နယ္) အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိရန္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံု တည္ေဆာက္ခြင့္ေပး ရန္ အစီအစဥ္ လံုး၀ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ လံုး၀ အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိသာႏိုင္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ ယေန႕ ကာ လ Electricity (လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား )တပ္ဆင္သံုးစြဲမႈ အေျခအေန

၁။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲမွဳ (ယူနစ္သန္း) MILLION UNIT

(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲမွႈ = 6.111 (Million Unit)
(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ျမန္မာ တႏိုင္ငံလံုး၏ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား သံုးစြဲမွဳ=7662.56 (Million Unit)
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ယူနစ္သန္း (million unit) သံုးစြဲမႈ %=6.111/7662.56 x100=00.08 %

(၂) ၀န္အားသံုးစြဲမွဳ MAXIMUM LAOAD (MW)

(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ ၀န္အား သံုးစြဲမွႈ Maximum Load= 8.8 MW
(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး ၏ ၀န္အား သံုးစြဲမွႈ Maximum Load= 1273.36 MW
ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ ၀န္အား သံုးစြဲမွႈ Maximum Load(MW) %= 8.8/1273.36 x100=00.69 %

(၃) စက္တပ္ဆက္အား INSTALLED CAPACITY (MW)

(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ စက္တက္ဆင္အား (Installed Capacity)=17.411 MW
(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ျမန္မာတႏိုင္ငံ လံုး၏ စက္တက္ဆင္အား (Installed Capacity)=2998.307 MW
ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ ၀န္အား သံုးစြဲမွႈ Maximum Load(MW) %= 127.411/2998.307 x100=0.58 %

(၄) မီတာအေရအတြက္ (Number of Measurement Meters)

ရခိုင္တျပည္နယ္ လံုး ၏ မီတာအေရ အတြက္ = 27164 No
ျမန္မာတႏိုင္ငံ လံုးရွိ မီတာအေရအတြက္ = 1992477 No
ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ လွ်ပ္စစ္ တပ္ဆင္သံုးစြဲမွဳ ရာခိုင္ႏႈန္း = 27164/1992477*100=1.36 %

ရည္ညြန္းခ်က္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွဳ မွတ္တမ္း(၁၉၈၈-၃၁-၁၂-၂၀၀၉)

အထက္ပါ တြက္ခ်က္ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ (၃၁-၁၂-၂၀၀၉) အထိ တည္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ (ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္) အထက္ေဖၚျပပါ က႑ေလးခု ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ထူးျခား စြာတိုးတက္လာ စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ တြက္ခ်က္တင္ျပထားေသာ (၁) လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားသံုး စြဲမွႈ (၂) ၀န္အားသံုးစြဲမွဳ (၃) စက္တပ္ဆင္အား(၄) မီတာအလံုးအေရအတြက္ (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဓီက က႑ ၄ ခု )ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ ၾကည့္ လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ တပ္ဆင္သံုး စြဲမွဳ မ်ားသည္ ျမန္မာ တႏိုင္ငံ လံုး ၏ တပ္ဆင္ သံုးစြဲမွဳ မ်ား၏ ၁ % ေအာက္ ႏွင့္ ၁% ၀န္းက်င္တြင္ သာ တည္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ ႏိုင္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ရခိုင္ျပည္တယ္တြင္ (လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တပ္ဆင္သံုးစြဲမွဳ) သည္ အထက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အတိုင္း (အနည္းဆံုး/ အနိမ္႕ဆံုး) အေျခအေနတြင္ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ ( ဆင္းရဲ မြဲေတမွဳ အမ်ားဆံုး အေျခအေန) (ဖြံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ေနာက္အက် ဆံုး အေျခအေန ) (လူမႈေရး၊ ပညာေရး ၊က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ သယ္ယူပို႕ ေဆာင္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ထုတ္ကုန္ က႑) စေသာ နယ္ပယ္ အသီးသီး တြင္ ေအာက္တန္းအက်ဆံုး အေနအထား (ဥေႏွာက္ ယိုစီးျခင္း) ၊( လူသားအရင္းအျမစ္ ဆံုးရႈံး ရျခင္း) မ်ားအပါအ၀င္ (အဆံုး၀ါးဆံုး/အဆင္းရဲဆံုး၊ လူေနမႈ အဆင့္ အနီမ့္က် ဆံုး) အေျခအေနတြင္ တည္ရွိခဲ့ သည္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၃ ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ အေပၚ RNDP ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵ

ရခိုင္ျပည္နယ္ သယံဇာတ ျဖစ္ေသာ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ထြက္ရွိမႈမွ ရရွိ လာမည့္ အက်ိဳး ခံစား ခြင့္မ်ား / အသံုးခ်မႈ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ စီမံခန္႕ ခြဲရာတြင္ မူလပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္သူ လူထုအတြက္ မည္သည့္ (ခံစားခြင့္/ အသံုးခ်ခြင့္) မွ် မရႏိုင္ေၾကာင္း အထက္ေဖၚျပပါ စာမ်က္ႏွာတို႕ တြင္ ေဖၚျပထား ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ Development (ဖြံ႕ ျဖိဳးတိုး တက္မႈ ) သည္အဘက္ဘက္တြင္ နိမ့္က်လွ်က္ ရွိပါသည္ ။ UNDP ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမွႈ ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အညြန္းကိန္း) အရ (ဖြံ႕ ျဖိဳးမွဳ အနိမ့္က်ဆံုး ) အျဖစ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္ )သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ အတူ ေအာက္ဆံုး အဆင့္ တြင္ ရပ္တည္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
အကယ္ ၍ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ထြက္ရွိမႈ ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ သံုးစြဲမွဳ ရရွိမည့္ ဓါတ္ေငြ႕ ပမာဏ ခြဲတမ္းမွ (ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္) ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ ပမာဏ ကို အသံုး ျပဳ ခြင့္ ရရွိမည္ဆိုပါက ရခိုင္ျပည္ နယ္ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ ႕ တြင္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ သံုး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
RNDP ၏ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ရရွိေရး (အဆိုျပဳ ပံုစံ) ကို ပူးတြဲ တင္ျပထားပါသည္။
ထိုသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားကို ျပည့္ျပည့္ ၀၀ ရရွိ မွ သာလွ်င္ အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ေနေသာ ရခုိင္ ျပည္သူ လူထု၏ စီးပြားေရး လူမွုဳ ေရး ၊ဘ၀ ကို ေကာင္းစြာ ျမွင့္ တင္ႏိုင္မည္ဟု RNDP မွ ေလးနက္စြာ ယံု ၾကည္ပါသည္ ။
ေရႊသဘာ၀ ဓတ္ေငြ႕ ကို ရခိုင္ျပည္သူလူထု ၏ အက်ိဳး စီးပြား အတြက္ ေတာင္း ဆိုျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ ဌာန တိုင္းရင္းသားမ်ား ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ေၾကျငာ စာတမ္း အပိုဒ္ (၂၀/၂၆/၂၉ ႏွင့္ ၃၂) တို႕ ႏွင့္ လည္း ကိုက္ညီလွ်က္ ရွိပါသည္ ။
ဤေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ သံုးစြဲခြင့္ ရရွိေရးသည္ ရခိုင္ျပည္သူ တရပ္လံုး ဆင္းရဲတြင္း နက္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ ရန္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္သကဲ့သို႕ (ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ လည္း) ျမန္မာ တႏိုင္ငံ လံုး တေျပးညီ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ တာ၀န္တရပ္ ႏွင့္ လည္း ကိုက္ညီမွဳ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ ရွိရပါသည္။
ေရႊသာ၀ ဓါတ္ေငြ႕မွ ထြက္ရွိလာမည္ ဓါတ္ေငြ႕ မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ေရာင္းခ်မွဳ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း စက္မွဳရပ္၀န္းသို႕ ပို႕ေဆာင္မွဳ တို႕ သည္( ၂၀၁၃ ေမလတြင္ ) ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရပါသည္။
ရခိုင္ျပည္သူလူထု၏ ရပိုင္ခြင့္ ခံစားခြင့္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တ၀ွမ္းလံုး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ရရွိေရး သည္လည္း ယင္းအခ်ိန္ ႏွင့္ တျပိဳင္တည္း တဆက္တစ္စပ္တည္း ရရွိသင့္သည္ဟု RNDP မွ ယံု ၾကည္ပါသည္။
စာမ်က္ႏွာ (၅/၆ ႏွင့္ ၈) တြင္ သံုး သပ္ထားသည့္ အတိုင္း (ရတပ ) ပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္ (၃) ဦး ၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး (၃) ဦး ၏ ေျဖၾကား ခ်က္မ်ား မွ ကြ်ႏု္ပ္ တို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕မွ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားကို ခြဲေ၀ မရရွိႏိုင္ဟု နားလည္မိပါသည္။
သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ကို အသံုး ျပဳ ၍ လွ်ပ္စစ္
ဓါတ္အား အျပည့္ အ၀ ရရွိေရး သည္ မိမိ တို႕ ၏ အမ်ိဳးသားေရး ကိစၥ ျဖစ္ၿပီး မိမိ တို႕ ရခိုင္ျပည္သူ လူထု တရပ္လံုး ၏ ရပိုင္ခြင့္ ကို မိမိ တို႕ ၏ အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညြတ္မွဳ အင္အား ျဖင့္ ဆႏၵျပဳ ေတာင္းဆို မွ သာ လွ်င္ ရႏိုင္မည္ ဟု RNDP မွ ယံု ၾကည္ပါသည္။
ထိုယံုၾကည္ခ်က္ ကို အေကာင္အတည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ RNDP ပါတီႏွင့္ ပါတီ ျပင္ပမွ အမ်ိဳသား အင္အား စု မ်ား တက္သိ ပညာ ရွင္မ်ား ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး ပူးေပါင္း ပါ၀င္ ေတာင္းဆို ၾကပါရန္ေလးစား စြာ တိုက္တြန္း ႏွိဳးေဆာ္ အပ္ပါသည္ ။

ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိေရးအဖြဲ႕ (ရခိုင္တိုင္းရင္းသား တိုးတက္ေရးပါတီ) RNDP ထုတ္ စာေစာင္ ကုိ စာစီ PDF ျပဳ လုပ္ၿပီး ျဖန္႕ေ၀ တင္ျပသည္။

ႏွေပ်ာသီး ရွင္ အခြံစား ေလာင္းရွင္ေတာင္ ေၾကာင္းလားဆိုစြာ ကြ်န္ေတာ္ ရို႕ ရခိုင္စကားပံုပါ ။ ေဒစကားပံု ကိုေျပာနီကတ္၊ ဆိုနီကတ္ေတ ကြ်န္ေတာ္ရို႕ ရခိုင္သားတိ ဘ၀ေရ ႏွေပ်ာသီးရွင္ အခြံေတာင္ စားခြင့္ မရွိေရ ဘ၀ဆိုေက ဇာေလာက္ ရင္နာဖို႕ေကာင္းပါေလ။ ဇာေလာက္ ရွက္ဖို႕ ေကာင္းပါေလ။ ၀တၳဳေျပာတုိင္း ယံုနီရ လက္ခံ နီရပါဖို႕လား ။အဖ ရခိုင္ျပည္ၾကီး ကကြ်န္ေတာ္ ရို႕ အတြက္ ျပည့္စံုေရ သဘာ၀အဖိုးတန္အရင္း အျမစ္တိ ကို ပိးထားပါေရ ။ အခြင့္ အေရးကို ကြ်န္ေတာ္ ရို႕ အမိအရ ဖမ္းဆုပ္ ရပါဖို႕ ။ ရခိုင္သား တိအတြက္ ရသင့္ ရထုိက္ေတ အခြင့္ အေရး ပါ ။ ကမၻာၾကီးမွာ ရခိုင္ျပည္တစ္ခုတည္းကို ရာ ကံကြက္ၾကား ၿပီးေက ေမွာင္ထားစြာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ရခိုင္သားတိက ရာ အေမွာင္ထဲ့မွာ ေပ်ာ္နီကတ္စြာရွိပါဖို႕ ၊ ကြ်န္ေတာ္ ရို႕ ရခိုင္ျပည္ ဇာေလာက္ထိဆက္ေမွာင္ နီပါဖို႕ သိလဲ ခ်င့္ ………

ငလံုး

PDF လိုခ်င္သူမ်ားအတြက္
ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားရရွိေရး အဖြဲ႕

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s