ေပါလြန္းလို႕

ကမာၻ႕ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ၿဖစ္သည္။ အလြန္ၾကီးမားခမ္းနားေသာ ေနၿပည္ေတာ္တြင္က်င္းပၿပီး စားပြဲ၀ိုင္းၾကီးအလယ္တြင္ တြင္းနက္ၾကီးတစ္ခုထားရွိသည္။

မေလးရွားမွ ကိုယ္စားလွယ္က စားအုန္းဆီ ၁၀ေပပါကို ေ၀ါခနဲ ေနေအာင္သြန္ခ်လုိက္ၿပီး တစ္ခြန္းတည္းေၿပာသည္။

“က်ဳပ္တို႕ဆီမွာ ဆီအုန္းေတြက အမ်ားၾကီး၊ ေနရာတိုင္းမွာ ခုတ္မကုန္ဘူး” ၿမန္မာကိုငဲ့ၾကည့္သြားသည္။

စင္ကာပူ ကိုယ္စားလွယ္က ေရသန္႕ဂါလံ ၁၆၀၀ ကိုတြင္းနက္ၾကီးထဲ သြန္ခ်လိုက္သည္။

“က်ဳပ္တို႕ဆီမွာ ေရသန္႕ေတြ အမ်ားၾကီး္၊ ေနရာတိုငး္မွာ ခ်ိဳးမကုန္ဘူး” ၿမန္မာကို ေစာင္းၾကည့္သြားသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္က အဖိုးတန္ေရနံ ဂါလံ တစ္ေထာင္ သြန္ခ်သြားၿပီးေၿပာသြားၿပန္သည္။

“ဒီသယံဇာတ ေတြက က်ဳပ္တို႕ဆီမွာ အမ်ားၾကီး၊ ေနရာတိုင္းမွာ တူးမကုန္ဘူး” ၿမန္မာကို မ်က္စိမွိတ္ၿပသြားသည္။

ၿမန္မာအစိုးရ မခံခ်ိမခံသာ ၿဖစ္လာသည္။ ေဒါသထြက္လာကာ ဗံုးတစ္လံုးပစ္ခြဲၿပီး တစ္ခြန္းတည္းေၿပာလုိက္သည္။

“က်ဳပ္တို႕ဆီမွာ ဗံုးေတြမွ အမ်ားၾကီး၊ ေနရာတိုင္းမွာ ေဖာက္မကုန္ဘူး”

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s