တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်ေငြ ၁၄ သိန္းခန္႔ ရရွိမည္

ဦးျမင့္ေဆြ

တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်ေငြ ၁၄ သိန္းခန္႔ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စီမံကိန္းအရ ႏွစ္ကုန္တြင္ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိရန္ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ (Percxapita GDP) မွာ ၁၃၉၁၈၄၂ က်ပ္ရရွိရန္ ရည္မွန္း ထားသည္ဟု ဆိုသည္။
” စီးပြားေရးက႑ေတြမွာ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိၿပီး ျပည္သူတို႔ရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တိုး တက္ဖို႔ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မွာ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္မႈရဖို႔နဲ႔ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ၀င္ ေငြတိုးဖို႔ကိုလဲ ရည္မွန္းထားပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ၁၀ ဒသမ ၁၇၇ ထရီလီယံ ရရွိရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ၆ ဒသမ ၉၁၂ ထရီလီယံရရွိသျဖင့္ ၆၇ သမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိ္ရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ မတ္လတြင္လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီေစရန္အတြက္ အစိုးရအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s