ရခုိင္အသိေခ်နဲ႕

  • အေသွ်ခါက အဖိုးခ်င္ေျပာေရ

ရခုိင္သမိုင္းအတိုအတြာ

မေတာက္ ၊တေခါက္

စာအုပ္ေခ် တစ္အုပ္ႏွစ္အုပ္ကိုဖတ္

ရခိုင္ဆိုေရ အသိရင္ဘက္ထည့္မွာ ၀င္မႊ

ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဦးကို မွန္းဆ

ႏွလံုးသားထဲ့မွာ ………….ရခိုင္ ……………ရခိုင္…..

  • ခရီးတေထာက္

ေျမာက္ဦးၿမီမွာ ၿခီခ်

ဘုရားအုိ ဘုရားပ်က္

ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲတိ အလဲ လဲ အၿပိဳ ၿပိဳ

ေခတ္ပ်က္နီေရ နန္းရာကုန္းမွာ

ၾကက္သီးျဖန္းျဖန္းထ

စိတ္ထဲ့ ေရႊေရာင္နန္းေတာ္ၾကီးကို မွန္းဆ

၀မ္းနည္းမႈတိနဲ႕

အမွန္ …………..ကြ်န္ေတာ္မ်က္ရည္က်မီခေရ ။

  • ဘ၀တေကြ႕

ဟိုေရာက္ ၊ေဒေရာက္

ဇာကိုေရာက္ေရာက္

အဖရခုိင္ ၊အမိရခိုင္

ငါရခိုင္မလား

အမ်ိဳးကို ေစာင့္ေရွာက္

အက်ိဳးကို သယ္ဖုိ႕

ဆိုက္ေဘးရီးယား ငွက္တိပိုင္

နီမ၀င္ခင္…………ငါရို႕ တိ အိမ္ျပန္ကတ္ရဖို႕ မလား။

Advertisements

One response to “ရခုိင္အသိေခ်နဲ႕

  1. ဂုဆိုေက ရခိုင္ျပည္မွာ ရခိုင္သားတိ အမြီရလုိက္စြာဆိုလိုံ႔ ဆင္းရျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္ျခင္းရာ က်န္ခရာ လို႔ ဆိုနိန္ကတ္ပါရာ ရခိုင္သားတိ ရခိုင္သမေခ်တိ အဘုေခ်တိ ေဒအတိုင္း ေက့နိန္ကတ္ဖို႔ရာပါလား

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s