ႏြားကြဲ လွ်င္ အမဲသားျဖစ္ မည္(ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သမား မ်ား သို႕)

သားငယ္သည္ အဖကို တမ္းတ၊ ေမွ်ာ့္လင့္သကဲ့သို႕ ရခိုင္လူထုသည္ တစံုတရာကို ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့ ၾကသည္၊ တမ္းတ ခဲ့ၾကသည္၊ လိုခ်င္ ခဲ့ၾကသည္။ ရာစုႏွစ္ မ်ားစြာ ခိုကိုးရာမဲ့ ေၾကကြဲ ခဲ့ၾကရေသာ ဒါဏ္ရာမ်ား ၊ နာက်င္ မႈမ်ား၊  ေရႊေရာင္ အနာဂတ္ကို တမ္းတခဲ့ၾကသည္။  ေခတ္အဆက္ဆက္ အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါ မွန္းခ်က္ နဲ႕ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ခဲ့ ၾက။ ခဲမွန္ ဖူးေသာ ငွက္သူငယ္ ကဲ့သို႕ ရခိုင္တို႕၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ က်ီးလန္႕စာ စား ဘ၀ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ မည္သည့္ အရာကို ယံုၾကည္ရမည္မသိ။ အမ်ိဳးစစ္မွ အမ်ိဳးခ်စ္မည္ ဆိုသည္က ရခိုင္တို႕ ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္။ ေနာက္ဆံုး အားကိုးရာ ။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ရခိုင္တို႕၏ စိတ္ဓါတ္ကို အပီအျပင္ ျပသခဲ့သည္။စည္းလံုးခဲ့ၾကသည္။ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ႏွင့္ ပံုေအာခဲ့သည္ ။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ႏွင့္ ရခိုင္တို႕၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေရႊေရာင္ လြမ္းခဲ့ သည္။ ရခိုင္လူထု၏ ယံုၾကည္မႈ မဲျပားကေလးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အားမလို အားမရမႈ မ်ားစြာနဲ႕ ယေန႕ထိ ေျခာက္လွန္႕ ေနဆဲ။ သို႕ေသာ္ ရခိုင္လူထုက အားကိုး ယံုၾကည္ေနၾကဆဲ ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေနၾကဆဲ။

ရခိုင္ျပည္သူ လူထုအတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သတင္းမ်ား ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကားလာရသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သည္ ႏိုင္ငံေရးသမား လဲမဟုတ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားလဲမဟုတ္။ သို႕ေသာ္ အမ်ိဳးစစ္မွ အမ်ိဳးခ်စ္မည္ ဆိုသည္ကိုေတာ့ သိသည္။ ပုထုစဥ္ ျဖစ္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အတၱ ႏွင့္ ကင္းႏိုင္မည့္သူ ရွိမည္မဟုတ္ ။ကြ်န္ေတာ္သည္ မိမိကို ေကြ်းေမြးေစာင့္ ေရွာက္ေသာ အမိကို ခ်စ္သည္၊ အဖကို ခ်စ္သည္ အမ်ိဳးကို ခ်စ္သည္ ၊ ေမြးရပ္ဇာတိ ခ်က္ျမဳပ္ရြာကို ခ်စ္သည္။ ဤသည္မွာ ထူးဆန္းေသာ ကိစၥမဟုတ္  ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ ဓမၼာတာ ပင္ ျဖစ္သည္။ ဗမာသည္ ဗမာကို ခ်စ္မည္၊ ဗမာ့ အက်ိဳးကို လုပ္မည္။ ရခိုင္သည္ ရခိုင္ကို ခ်စ္မည္ ရခိုင့္အက်ိဳးကို လုပ္မည္။ဤသည္မွာ ယခုလည္း မွန္ေနသည္ ေနာင္ကိုလည္း မွန္ေန မည့္ စကားျဖစ္သည္ ။ ဘူးပင္မွ ဘူးသီးသာ သီးရိုးထံုးရွိသည္ ခရမ္းသီး သီးရိုး မရွိ ၊ ဘူးပင္မွ ခရမ္းသီးသီး ရန္ ထင္ျမင္ယူဆေနသူ တို႕ သည္ ငေပါမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။ မိမိ ၏ ၀မ္း၀မွ သူမ်ား ၏၀မ္းကို ၾကည့္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါလား။

ALD မွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္တဲ့။ ႏိုင္ငံေရး ကို သိလို႕ေတာ့ မဟုတ္သို႕ေသာ္ ေယဘုယေကာက္ခ် ဆြဲ၍ ကြ်ႏု္ပ္ရင္ေလးမိ၏။ ၁၉၉၀ ေရႊးေကာက္ပြဲကို မမွတ္မိ ၍ ေပေလာ့။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရခိုင္တို႕ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးကို မေရွးရႈ ၾကသနည္း။ ရခိုင့္ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္လိုသည္ ဆိုလွ်င္ ရခိုင့္အက်ိဳးကိုသာ ၾကည့္ သင့္သည္မဟုတ္ပါလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပါတီစြဲ ၊ မူ၀ါဒ အစြဲမ်ား ထားရွိေနၾကသနည္း ။ ရခိုင္ျပည္သူတို႕ ဘ၀ တိုးတက္ ၊လူေနမႈ ဘ၀ ဖံုလံုေရးသည္သာ အဓိက မဟုတ္ပါလား ။

ခိုကိုးရာမဲ့ နီေရ ကြ်န္ေတာ္ရို႕ ရခိုင္ျပည္သူရို႕ အျဖစ္

         

ၾကားရျပန္ၿပီ NLD ပါတီ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ မ်ား တြင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့ မည္ဆိုပဲ။ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာဖုိ႕ ဘက္မ်ားေနသည္ ။ NLD ပါတီ ၏ မဲဆြယ္ စည္းရံုးမႈ မ်ားကို ေတြ႕လာရသည္ ။ တခ်ိဳ႕ က စိတ္၀င္စားၾကသည္ ။ တခ်ိဳ႕ က အေလးထား ကိုးကြယ္ၾကသည္ ။ ရခိုင္တို႕ တြက္ အေကာင္းလား အဆိုးလား ဆိုသည္ ကို ေတာ့ စာဖတ္သူတို႕ သိၾကေပလိမ့္မည္ ။ဤသို႕ ဆိုလွ်င္ ရခုိင္ျပည္သူလူထု တို႕ အပိုင္းပိုင္း ပိုင္းခံရေတာ့ မည္မွာေသ ခ်ာသည္။ ရခိုင္ေျမေပၚတြင္ ရခိုင္အခ်င္းခ်င္း ေ၀စုလုၾကေတာ့မည္ ။ ရခိုင္ျပည္သူတို႕ စိုးရိမ္ပူပန္ ေနၾကရၿပီ။ ရာစုႏွစ္ခ်ိ အလီလီ နာက်င္ ခဲ့ရေသာ အျဖစ္မ်ားကို ေမ့ေဖ်ာက္ခဲ့ၾကၿပီေလာ့ ။  ဤတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း ပ်ားရည္ ႏွင့္ ပင္ ၀မ္းခ်ခံၾကရေတာ့မည္ေလာ။ မိမိတို႕ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ မူ၀ါဒ အစြဲ မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူ တရပ္လံုး၏ ႏွလံုးသားကို စေတးပစ္ၾကေတာ့ မည္ေလာ့ ၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ကို ၾကက္ေျခ ခတ္ပစ္ၾကေတာ့မည္ေလာ့။ ငသံေဒ သည္ မိမိျပဳခဲ့ေသာ အမႈကို မွားသည္ဟု ထင္ျမင္ ခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ ၊ မွန္သည္ဟုထင္ေသာ အရာကို သူလုပ္သြားခဲ့သည္။ သူ မွန္သည္ထင္ ၿပီးၿပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမႈသည္ ရခိုင္သမိုင္းတြင္ အဖက္ဆည္မရႏိုင္ေသာ ဆံုးရံႈးမႈၾကီး ကိုျဖစ္ေစၿပီး ၊ ငသံေဒ သည္လည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႕ အတြက္ စက္ဆုပ္ ရႊံ႕ ရွာ ဖြယ္ သစၥာေဖာက္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ သမိုင္းတြင္လာခဲ့သည္ ။ဤသည္ကို သင္ခန္းစာ ယူသင့္သည္ ။

ႏြားကြဲလွ်င္ အမဲသား ျဖစ္မည္ ဆိုသည္ကိုေတာ့ ၾကားဖူးၾကေပလိမ့္မည္ ။အမဲသား ျဖစ္လွ်င္ေတာ့ အမဲသား ၾကိဳက္ေသာ လဒ တို႕ အတြက္ မဆလာ ခတ္ၿပီး သားပင္ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။

ဆရာၾကီးမ်ား ကို ဆရာလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ .. ေလာဘအေမွာင္စီး သြားမည္ ဆိုလွ်င္ ေတာ့ ဆရာၾကီး ကေန အရာ ၾကီးမ်ား ျဖစ္သြား ၾကေပလိမ့္မည္ ..၀မ္းဟာ နီေရ ရခိုင္ျပည္သူတိ ကိုထည့္တြက္ ကတ္ပါလို႕ ..ငလံုးမွ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါေရ ။

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s