ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုးမွ ရီပိုင္နက္ျပသနာကိစၥပတ္သတ္လို႕

ရီပိုင္နက္ျပသာနာၿဖီယွင္းျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္အားလံုးဆႏၵေဖၚထုတ္ကတ္

လြန္ခေရ ႏွစ္ ႏွစ္ခန့္ ေလာက္မွစ၍ အျငင္းပြါးနီခေေသာ ဘဂၤလား ျမန္မာ (ရခိုင္) ရီပိုင္နက္ ကိစၥ ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဘဂၤလားအစိုးရၾကား တင္းမာမွဳတိျဖစ္ပြါးနီခရာဘဂၤလားေဒ့(ခ်္ ) အစိုးရ Sheikh Hesina က စစ္ျဖစ္ပြါးမွဳကို မလိုလားေၾကာင္းေျပာဆိုျပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ ၀င္ေရာက္ ၿဖီယွင္းရန္ မိတၱာရပ္ခံခ ပါသည္။ ယင္းျပသာနာကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ ၾကား၀င္ၿဖီယွင္းရာ ဘဂၤလားေဒ့(ခ္်) မွ ေတာင္းသည္ထက္ ကီလိုမီတာ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ပါေအာင္ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ခသည္တြိရသည္။ ဤဆံုးယွဳံ:မႈသည္ ရခုိင္ ရို့အတြက္ (၂) ၾကိမ္နာျဖစ္ရေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ဗမာအစိုးရအဆက္ဆက္ ရခိုင္ပိုင္နက္မ်ား ရခိုင္ ျပည္နယ္နမိတ္မ်ား တခုျပီးတခု ဆံွးယွံုုုုုးနီျခင္းသည္ ရခိုင္ရို ့အတြက္ လံုး၀မခံစားနုိင္ေသာကိစၥ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤရီပိုင္နက္ ဆံုးယွဳံသည္ ကမၻာ့မ်က္ႏွာစာမွာ အျမင္မက်ယ္ေသာ၊ နာမည္ဆိုးဟိနီေသာ၊အရာရာကို ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ အားနည္းေသာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ညံ ့ဖ်င္းမွုေျကာင္း ျဖစ္သည္ဟု မိမိရို့မွ လီးနက္ စြာထင္ျမင္သံုးသပ္ပါသည္။ ယင္းအတူဤရီေျကာင္းကိစၥအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ပီးခကတ္ေတ တရား သူျကီးမ်ာဒမွာေလည္း သမိုင္း ႏွင့္ ပထ၀ီ အနီအထားကိုေသခ်ာစြာ မေလ့ လာဘဲ ရိုးသား မွဳမင္း မဲ့စြာ ဆံုးျဖတ္ခကတ္ေျကာင္း ၿမီပံုအေထာက္ အထားကို ၾကည့္ၿပီးထင္ျမင္ သံုးသပ္နိုင္ပါသည္။ ဘဂၤလား ေဒခ်္အစိုးရအေန ႏွင္ ့မွန္းသည္ထက္ ပိုမိုထူးကဲ စြာေအာင္ျမင္ေျကာင္း လူထုယွင္းလင္းပြဲ လုပ္နီကတ္ သည္ကိုလည္း ရခိုင္ရို ့အတြက္ အထူး၀မ္းနည္းဖြယ္ ရာ ျမင္တြိနီရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အရည္အျခင္းမဲ ့ေသာ လက္နက္ကိုသာ အားကိုးလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္နီသမွ် ၊ ရခိုင္ရို ့ကိုယ္ ့ျကမၼာကိုယ္ မဖန္တီးနို္င္သမွ် ရခိုင္ပိုင္နယ္နမိတ္ တခုျပီးတခု ဆံုးယွဳံး လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂါတ္တြင္ ကမၻာ့ၿမီျပင္ေပၚမွ ရခိုင္ျပည္ေပ်ာက္ကြယ္လားနိုင္ပါသည္။ ယင္းအ တြက္ေျကာင့္ မျကာခင္က အဆံုးအျဖတ္ပီးျခင္းခံရေသာ ရီပိုင္နက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တိကို ရခိုင္တိ အား လံုး ေရာက္ေရနီရာမွ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ေဖၚ ထုတ္ပီးကတ္ပါရန္ မိမိရို႔ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္း အရံုး မွ ေလးစားစြာနဲ့ တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး
ရခိုင္ျပည္
ဆက္သြယ္ရန္ – ၈၈ ၀ ၁၇၃၂၆၄ ၉၀၀၇

credit to http://www.laywaddyarakan.com/

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s