ရခိုင္ အတြက္မဟုတ္လို႕

အိပ္ေရးပ်က္ခံပနာ ရြီးထားေရ
ကဗ်ာေခ် တစ္ပုဒ္ ………..
ရခိုင္ အတြက္မဟုတ္လို႕
ဆုတ္ပစ္လိုက္ေတ ။
xx
ရင္နင့္ေအာင္ ခ်စ္ခရေရ
ရည္းစားေခ်တစ္ေယာက္ ….
ရခိုင္သမ မဟုတ္လို႕ ….
…ရင္နာနာနဲ႕ …. ။
xx
ဘ၀နဲ႕ ရင္းပနာ
ရခေရ အလုပ္ေခ် တစ္ခု …
ရခိုင္အတြက္မဟုတ္လို႕ ..
ေ၀းပစ္လုိက္ေတ ..
xx
ရခိုင္အတြက္ မဟုတ္လို႕ …
ရခိုင္အတြက္ မဟုတ္လို႕ …
xx
ေဒေကာင္ ကို အရူးဆိုဖို႕လား …
ဆို…
အသည္းတိ ကြဲပနာ ..
ဘ၀တိ လဲပနာ …
….xx…
ကိုယ္ထင္ ကုတင္ေရႊနန္းလတ္ ..
ေဒေကာင္ကေတာ့
ရခိုင္အတြက္မဟုတ္လို႕ .
.. အားလံုးကို အာခံနီတုန္း ..။

ငလံုး

Advertisements

2 responses to “ရခိုင္ အတြက္မဟုတ္လို႕

  1. worldspace92@gmail.com

    ရခိုင္အတြက္မဟုတ္လို့ ဆိုေရအေၾ႕ကာင္းကမ်ိဳးခ်စ္လို့အဓိပၸါယ္ က ရခိုင္ဟုတ္ေရဆိုေက ပီးဆပ္ဖို့ဆိုေရအဓိပၸါယ္လား ေယပိုင္ဆိုေကလည္း ကေကာင္းဂုဏ္ယူမိပါေရ……………..

  2. I LOVE IT. I respect your idea. and commitment

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s