စစ္သားမလုပ္လိုေသာေၾကာင့္ရခိုင္သို႕ (၉)ရက္ၾကာ ေျခက်င္ေလွ်ာက္ခဲ့ရ ေသာဘူးသီးေတာင္လူငယ္(၃)ဦး

အလုပ္ရမည္ဟုဆိုကာစုေဆာင္းေရးတပ္သို႕ပို႕စစ္သားမလုပ္လိုေသာေၾကာင့္ရခိုင္သို႕ (၉)ရက္ၾကာ ေျခက်င္ေလွ်ာက္ခဲ့ရ ေသာဘူးသီးေတာင္လူငယ္(၃)ဦး

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကင္းေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ၊အာကာပ်ံရြာေန လူငယ္မ်ား(၃)ဦးအား အလုပ္ရမည္ဟု ဆိုကာ စစ္သားအျဖစ္စုေဆာင္ရန္ မေကြး အမွတ္(၃)စုေဆာင္းေရးတပ္သို႕ လိမ္လည္ ပုိ႕ေဆာင္ ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကင္းေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ၊အာကာပ်ံရြာေန (၁)ေမာင္ေအးထြန္းေက်ာ္ (ဘ) ဦးေမာင္ျမ ၊အသက္(၃၄)ႏွစ္ ၁၁/ဘသတ(ႏိုင္) ၀၂၅၆၅၆၊ (၂) ေမာင္ေအာင္စိုးးေမာင္(ဘ) ဦးေမာင္သန္းထြန္း အသက္ (၁၅) ႏွစ္ ၊ (၃)ေမာင္ထြန္းလင္း(ဘ) ဦးေရႊ၀င္း အသက္(၂၂)ႏွစ္ တို႕အား ၂၁-၂-၁၂ ေန႕တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ GE တပ္မွ ဟုဆိုေသာ အဖြဲ႕ (၁) ေရႊသိန္း (၂) တပ္ၾကပ္ၾကီး သန္းေရႊ(၃) သန္းေဇာ္ဦး (ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မေစတိေတာင္ေန) တို႕ (၃)ဦးက ေန႕စားအလုပ္ သမားလုပ္လွ်င္ တလ (၈၅၀၀၀) က်ပ္ေပးမည္ဟုေျပာကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႕ ေခၚယူသြားပါသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ သို႕ေရာက္လွ်င္ အလုပ္ရံုပိတ္ေနသျဖင့္ မေကြးသို႕သြားၿပီး အလုပ္ရမည္ဟုေျပာလာပါသည္။ မေကြးသို႕ေရာက္လွ်င္ အမွတ္(၃)စုေဆာင္းေရးတပ္ သို႕ပို႕ၿပီး စစ္သားလုပ္ရမည္ဟု အတင္းအၾကပ္ ေျပာပါသည္။ စုေဆာင္း ေရးတပ္တြင္ (၂) ရက္ေနၿပီး ေနာက္ စစ္သားမလုပ္လို ေၾကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ မေကြးမွ ရခိုင္သို႕ ျပန္ရန္ လမ္းစရိတ္မရွိေသာ့ေၾကာင့္ ၉-၃-၂၀၁၂ ေန႕မွ ရခိုင္သို႕ ေျခက်င္ (၉)ရက္ ၾကာေလွ်ာက္ခဲ့ရပါသည္။ လမ္းတြင္ ႀကံဳရာအိမ္တြင္ ထမင္းေတာင္းစားျခင္း ၊ လမ္းေဘး တြင္ ျဖစ္သလို ညအိပ္ ရပ္နားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႕ ရြာသို႕ ၁၇-၃-၁၂ ေန႕တြင္မွ အခက္အခဲမ်ိဳးစံု ၊ဒုကၡေပါင္းစံု ႀကံဳေတြ႕ ၿပီးမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါသည္။

အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႕တြင္ အလုပ္ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ၊ လိမ္လည္ မႈမ်ား ၊ လူကုန္ကူးမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ရခိုင္လူငယ္မ်ားသည္လည္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေနစဥ္ႏွင့္ အမွ် ေနရပ္ကုိစြန္႕ ခြာ ထြက္သြားလ်က္ရွိသည္။ တခ်ိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ ဆုိလွ်င္ သက္ၾကီးရြယ္အိုႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားသာ က်န္ရစ္သည္။ ဤသို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ခြာသြားေနၾကျခင္းသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႕ အတြက္ ၾကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရဖြယ္ရွိသည္။

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s