ဥပေဒ(၁၀၀)ပုဒ္မ(၁၀၀၀)ေရွာင္ဖို ့သိဖို ့ေဆာင္ဖို႕(စာအုပ္)

ဥပေဒ(၁၀၀)ပုဒ္မ(၁၀၀၀)ေရွာင္ဖို ့သိဖို ့ေဆာင္ဖို႕


ေအာက္ကေနေဒါင္းပါ
ဥပေဒ(၁၀၀)ပုဒ္မ(၁၀၀၀)ေရွာင္ဖို ့သိဖို ့ေဆာင္ဖို႕.pdf

Advertisements

One response to “ဥပေဒ(၁၀၀)ပုဒ္မ(၁၀၀၀)ေရွာင္ဖို ့သိဖို ့ေဆာင္ဖို႕(စာအုပ္)

  1. က်ေနာ္ ရခိုင္ သားတစ္ေယာက္ပါ

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s