2008 ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အဂၤလိပ္- ျမန္မာ(စာအုပ္)

2008 ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အဂၤလိပ္- ျမန္မာ


ေအာက္ကေနေဒါင္းပါ

2008 ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အဂၤလိပ္- ျမန္မာ.pdf

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s