ျမန္မာႏုိင္ငံကို လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးအကူအညီ လို႕ေျပာၿပီး ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တုိ႕တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရးကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာလႈပ္ရွားေနေသာ(AZG)

ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ အစည္း ေတြအၾကာင္းကို ရခုိင္ေဒသ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းေလ့လာထားတဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ လူ႕အခြင့္အရးကိုဗန္းျပ၊ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတန္းကိုလက္ိကိုင္ထားၿပီး ဘဂၤလီ ေတြကို ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႕နာမည္ေျပာင္း၊ ေနာက္ဆံုး ႐ိုဟင္ဂ်ာႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ ဖို႕ အဖက္ဖက္က အားေပးခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု အေၾကာင္းကိုေျပာခ်င္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ အခုေျပာခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ နာမယ္ႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ လူမႈ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ နည္စည္းမထားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ (ေဟာ္လန္) ေခၚ AZG ေခၚ MSF-Holland ရဲ႕အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
Artsen zonder Grenzen-AZG လို႕ေခၚတဲ့ နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ား အဖြဲ႕ အစည္း ေဟာလန္ႏုိင္ငံ (MSF-Holland) MSF-Holland ဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဗာဓိရိပ္သာ လမ္း ၊ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ Country Office အျဖစ္႐ံုးခ်ဳပ္႐ိွၿပီး Mr. Peter Paul ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ (Head of Mission)အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။
အဲဒီအဖြဲ႕မွာ ကိစၥ အဝဝ ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သူ ၁၂ ဦး႐ိွၿပီး ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိေတာ့ Head of Mission က သာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေလ့႐ိွပါတယ္။
သူတို႕ ၁၂ ဦးကေတာ့
1. Peter Paul (Head of Mission)_ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအႀကီးအကဲ
2. Vickie (Deputy Head of Mission)_ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဒုတိယ အႀကီးအကဲ
3. Sharon (Finance Coordinator)_ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာညိႇႏိႈင္းေရးမႉး_Peter Paul ၏ဇနီး
4. Gerrie (Human Resource Coordinator)_ဝန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာညိႇႏိႈင္းေရးမႉး
5. Maria Guevara (Medical Coordinator)_ေဆးပညာညိႇႏိႈင္းေရးမႉး_ျမန္မာႏုိင္ငံAZGဆရာဝန္မ်ား၏ အႀကီးအကဲ
6. ေဒါက္ ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း (Deputy Medical Coordinator)_လက္ေထာက္ေဆးပညာညိႇႏိႈင္းေရးမႉး _ Maria Guevara ၏လက္ေထာက္
7. Habtamu (Logistic Coordinator)_ ေထာက္ပ့ံေရးႏွင့္ပို႕ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာညိႇႏိႈ္င္းေရးမႉး
8. Tom (Yangon Project Coordinator) ရန္ကုန္တုိင္း စီမံခ်က္ဆုိင္ရာညႇိႏိႈင္းေရးမႉး
9. Pawan (Northern Rakhine State Project Coordinator)_ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာ ေဒသ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးမႉး
10. Tina (Eastern Rakhin State Project Coordinator)_ရခုိင္ျပည္နယ္အေ႐ွ႕ပုိင္း စစ္ေတြေဒသ ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး
11. Iqbal Huda (Tidal) (Kachin State Project Coordinator) ကခ်င္ျပည္နယ္စီမံခ်က္ညိႇႏိႈ္င္းေရးမႉး
12. Nikita (Shan State Project Coordinator) ႐ွမ္းျပည္နယ္စီမံခ်က္ညိႇႏိႈိင္းေရးမႉး`

တို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအထဲမွာ တစ္ခု ထူးျခားတာကေတာ့ ျမန္မာ ဆိုလို႕ ေဒါက္တာ ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း တစ္ေယာက္ သာလွ်င္ပါဝင္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ျမန္မာႏုိင္ငံ သား ဝန္ထမ္းေတြဟာ အေရးပါတဲ့ အရာမွာ ႐ိွမေနဘူးဆိုတာပါပဲ။
ဒီအထဲမွာေျပာခ်င္တာက အဲဒီ ညိႇႏိႈင္းေရးမႉးလို႕ေျပာတဲ့ သူေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြမွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႕ကို ေတာ့ Head of Mission (Peter Paul) နဲ႕ Deputy Head of Mission (Vickie) တို႕က ထပ္မံအုပ္ခ်ဳပ္ ပါတယ္။
အဲဒီ အေပၚက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ကိုေတာ့ ေျပာစရာ႐ိွပါတယ္။
Head of Mission (Peter Paul) ဟာ ေဟာ္လန္သားျဖစ္ၿပီ၊ သူက ရခုိင္ေဒသက စီမံခ်က္ ႏွစ္ခုက လြဲၿပီး က်န္တာေတြကို ကိုင္တြယ္ပါတယ္။
Deputy Head of Mission (Vickie) က ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေဟာ္လန္ကေန ခန္႕အပ္ထားတာျဖစ္ ၿပီး သူမ ဟာ ၿဗိတိန္လူမ်ဳိး ေဟာ္လန္ႏုိင္ငံသားျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္ ။ သူမရဲ႕ ေနာက္ခံ ပညာေရးက ႏုိင္ငံေရးျဖစ္တယ္လို႕ေျပာၾကပါတယ္။ သူမက ေတာ့ ရခိုင္ေဒသမွာ႐ိွတဲ့ စီမံခ်က္ ႏွစ္ ခု (စစ္ေတြ(သုိ႕မဟုတ္) ရခုိင္အေ႐ွ႕ပိုင္းစီမံခ်က္ နဲ႕ ေမာင္ေတာဘူးသီးေတာင္ (သို႕မဟုတ္) ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္း စီမံခ်က္) တို႕ကို တုိက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္ေဒသမွာ႐ိွတဲ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႕အမည္ေပးထားတဲ့ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးကိစၥေတြကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ အလြန္အေရးပါတဲ့ တစ္ေယာက္႐ိွပါတယ္။ သူမကေတာ့ Jena ကိုေခၚပါတယ္။ သူမက ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ႐ံုးထုိင္ၿပီး ဒီ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ကမာၻကိုေျပာျပဖို႕ အဓိက ေဆာင္႐ြက္ေပးရတဲ့တာဝန္ခံျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ အရင္က ေမာင္ေတာဘူးသီးေတာင္ (ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္း) စီမံခ်က္ရဲ႕ စီမံခ်က္ ညိႇႏိႈ္င္းေရးမႉးအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ သူမ ဟာ အလ်င္းသင့္ရင္ သင့္သလို ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းကို အလည္လာေလ့႐ိွၿပီး ၊ က်န္းမာေရးစစ္တမ္းေကာက္ ယူမႈ ကိုအေျခခံ ပံုဖ်က္ကာ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ႏုိဝင္ဘာလကလညး္ တစ္ခါ လာခဲ့ ပါေသးတယ္။
MSF-Holland (AZG)အဖြဲ႕ဟာ စစ္ေတြနဲ႕ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္း ကစတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး၊ ေလာေလာဆယ္မွာ သူက ေအာက္ ပါ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (Health Activities) မ်ားကို လႈပ္႐ွားေဆာင္ ႐ြက္လ်က္႐ိွပါတယ္။
1. ပဏာမ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ (Primary Health Care)
2. မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ (Reproductive Health)
3. ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ေနသူမ်ားအားေဆးေပးျခင္း (HIV/AIDS Program and Antiretroviral Therapy Program)
4. လိင္မွတဆင့္ ကူစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား ကို ကာကြယ္ကုသျခင္း (Sexually Transmitted Disease Program)
5. တီဘီေရာဂါကိုကာကြယ္ကုျခင္းလုပ္ငန္း(TB Program)
6. ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ကုသျခင္း လုပ္ငန္း (Malaria Program)
MSF-Holland ဟာ႐ြာေတြမွာက်န္းမာေရးလုပ္သားေတြကို ေလ့က်င့္ ေမြးျမဴထားၿပီး အဓိက က်တဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ ရာ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို သူတို႕ ထံကေနတဆင့္ ရယူေလ့ ႐ိွပါတယ္။
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းေတြဟာ အထူးသျဖင့္ ဆရာဝန္မ်ားနဲ႕ ခန္႕အပ္ထားတဲ့ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး ႀကီးၾကပ္အဆင့္ဝန္ထမ္းေတြဟာ အပါတ္စဥ္ ေန႕တစ္ရက္မွာေတာ့ ညေနတိုင္း အစည္းအေဝး ေတြလုပ္ရၿပီး ၊ ဒီလုိ လုပ္တဲ့ အထဲမွာ အဓိက အားျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရေၾကာင္း ကိစၥေတြကို မ်ားမ်ားသတင္းရ႐ိွဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အခ်က္အလက္ေတြကို သိၿပီးရင္ စာနဲ႕ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ရန္လိုအပ္ ၿပီး စီမံခ်က္ေတြမွာအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခားသားႀကီးၾကပ္ေရမႉးေတြဆီကို တင္ျပအစီအရင္ခံရပါ တယ္။ ၿပီးရင္ ေတာ့ ဒါေတြကို စုစည္း မွတ္တမ္းတင္ ကြန္ျပဴတာ မွတ္သား ၿပီး ေတာ့ မွ ရန္ကုန္ကို အပါတ္စဥ္ တင္ျပ အစီရင္ခံရပါတယ္။ မူရင္ း စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကိုေတာ့ သိမ္းဆည္းထားပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အေရး ႀကီးတဲ့ အစည္းအေဝးေတြကို ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႕ ႀကီးၾကပ္အဆင့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးေတြသာ တက္ခြင့္ရေလ့ ႐ိွပါတယ္။
အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားျပန္ ဘဂၤလီ ေတြဟာႏုိင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ အဓိ က လူယံု ေတာ္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ ရဲ႕ လုပ္ငန္းကို ကၽြန္ေတာ္စံုစမ္းလို႕႕ ရတာက ေတာ့ သူတို႕ ဟာ ေဆး႐ံုမွာ တင္ထား တဲ့ လူနာေတြကို ေဆး႐ံုက ဆင္းရင္ Exit Interview ဆိုၿပီးလုပ္ရၿပီး ၊ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးလူနာေတြကို ေဆး႐ံုဝန္ထမ္းေတြက ဘယ္လုိ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ဆက္ဆံ ျပဳမူတယ္ ဆိုတာကို ေမးျမန္းၿပီး မွတ္တမ္းတင္ေလ့ ႐ိွပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုေျပာခ်င္တာကေတာ့ AZG ဟာ မ်ဳိးဆက္ပြားျပန္႕ပြားေရးမွာ ၊ ဘဂၤလီေတြကို သားဆက္ျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုသံုးရခုိင္း မယ့္အစား ၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ ကိုဦးစားေပးၿပီး ကေလးလိုခ်င္ရင္ လိုသေလာက္ ယူဖို႕နဲ႕ ဒါဟာ လူ႕အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္ေလ့႐ိွပါတယ္။

(ေမလ္းကလာတဲ့စာ)

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s