ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း OIC ရံုးလာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည့္ကိစၥကို ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ စတင္ကန္႕ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ Organization of the Islamic Conference (OIC)ရံုးမ်ား လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည္ဆို သည္ ကို ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တိုင္းရင္းသားမ်ားတရပ္လံုးက ၁၅.၁၀.၁၂ ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ကန္႕ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚၾက ေၾကာင္းသိရသည္။ OIC ဆိုသည္ မွ အီစၥလမ္ ႏွင့္ သာသက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၊ အီစၥလမ္ဘာသာ အတြက္သာ အက်ိဳးျပဳ လႈပ္ရွားလာမည္ ျဖစ္သည္္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ဘာသာေရးကို လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ ျပဳထားေသာ္လည္း ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ OIC အဖြဲ႕ သည္ အၾကမ္းဖက္ မူဂ်ာဟစ္လက္သစ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာ ယူႏူစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ARNO အပါအ၀င္ ျပည္ပေရာက္ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဘက္ ၂၅ ဖြဲ႕ ပါ၀င္သည့္ ARU (Arakan Rohinga Union) ကို ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုင္ ထားသည့္ အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ARU အဖြဲ႕သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ထဲမွ ကုလားတန္ အေနာက္ျခမ္း ထိပါ၀င္ေသာ ရခိုင္ေဒသကို ဖဲ့ ထုတ္လ်က္ အီစၥလမ္မစ္(Islamic) ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္ ။ OIC သာရံုးစိုက္ အေျခခ်လာမည္ ဆိုလ်င္ ဘဂၤလီ မ်ားအား ေငြေၾကးအားျဖင့္ေသာ္ ၄င္း၊ လက္နက္အင္အားေသာ္၄င္း ေထာက္ပံ ေပးလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕သာ ျဖစ္လာပါက ရခိုင္ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား ၏အသက္ အိုးအိမ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ နယ္နမိတ္ ကိုပင္ ထိပါး လာႏိုင္ပါသည္။ ရခိုင္ျပနယ္ေျမာက္ပို္င္းတြင္ UN/INGOs
အဖြဲ႕မ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး အေျခခ် လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ၊ စေသာလူသားခ်င္းစာနာ ေသာ အေထာက္အပံမ်ား ေပးအပ္လာခဲ့သည္။အက်ိဳးရလာဒ္အေနုုျဖင့္ ေဒသတြင္း က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား တိုးတက္လာသည္ မရွိိဘဲ ဘဂၤလီမ်ား ၏ ရခိုင္ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚမုန္းတီးမႈ မ်ားတိုးပြားလာလ်က္ ယခုကဲ့သို႕ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့ရပါသည္။


Advertisements

One response to “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း OIC ရံုးလာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည့္ကိစၥကို ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ စတင္ကန္႕ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚ

  1. ဇာ အမွဳ႕ ကုိ မဆုိ အမွဳ႕ တြဲ ကုိ တရားရုံး က တရးာ ဝင္ ေငြ ေဆာင္ ျပိး ေက ရ ေအာင္ ကူ းထား ဂတ္ ပါ။ ေနာင္ တခ်ိန္ အထူ းလုိ အပ္ ပါ မည္။

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s