ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင္႔ႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွၫ္႔လည္ခြင္႔ဆုိင္ရာဥပေဒ

Download:ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင္႔ႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွၫ္႔လည္ခြင္႔ဆုိင္ရာဥပေဒ

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s