ငလံုးရခိုင္သတင္းစုစည္းမႈ version 2.0

ငလံုးရခိုင္သတင္းစုစည္းမႈ version 2.0 ကိုေဒလင့္ က ယူပါ ပထမ version အေဟာင္းကုိ မျဖဳတ္ခ်ဘဲ ေဒခ်င့္ကို..install လုပ္လိုက္ပါ
Download: ngalone.wordpress.com(2.0).apk.zip

အဆင္မေျပစြာတိ ရွိေက ေအာက္မွာ comment ပီးထားခပါ။

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s