ငလံုးရခိုင္သတင္းစုစည္းမႈ version (3.0.1)

ငလံုးရခိုင္သတင္းစုစည္းမႈ version 3.0.1 ကိုေဒလင့္ က ယူပါ ပထမ version အေဟာင္းကုိ မျဖဳတ္ခ်ဘဲ ေဒခ်င့္ကို..install လုပ္လိုက္ပါ။
အဆင္မေျပစြာတိရွိေက msg ထားခကတ္ပါ။
(Link1) (Link2)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s