ငလံုးရခိုင္သတင္းစုစည္းမႈ(v3.0.1)သတင္း မဆြဲေရျပသနာ

ငလံုးရခိုင္သတင္းစုစည္းမႈ (v3.0.1) သံုးနီကတ္ေတလူတိမွာ ဖုန္းအင္တာနက္ လိုင္းနဲ႔ သတင္းတိ update မဆြဲေရျပသနာျဖစ္နီေက ေဒပိုင္လုပ္လိုက္ပါ။
applicaton ေအာက္ဆံုမွာ ျပင္ဆင္မယ္ ဆိုေရ  setting ရွိပါေရ ယင္းအထဲ့ဝင္လိုက္ပါ။ ယၿပီးေက Synchronization ထဲ့ထပ္ဝင္ပါ။ Wi-Fi only for article, Wi-Fi only for image, Wi-Fi only for download, ယင္းေကာင္တိက အမွန္ျခစ္ကို ျဖဳတ္လိုက္ပါ။ အားလံုး Ok လားပါယာ။
image

image

image

ငလံုး ngalone.wordpress.com

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s