ဆိုဗီယက္ယူနီယံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ေဘာ္ရွီဗစ္)သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္-ေဒၚယဥ္ယဥ္လွ

image

ဆိုဗီယက္ယူနီယံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ေဘာ္ရွီဗစ္)သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္- ေဒၚယဥ္ယဥ္လွ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s