ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ ဆရာ/မမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရဖြယ္႐ွိ

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ
ေက်းရြာမ်ားတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္႐ွိေသာ ဆရာ/မမ်ားသည္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရဖြယ္႐ွိေနေၾကာင္းသိရသည္။ မၾကာမီကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး၏ သက္ဆိုင္ရာ
ပညာေရးဌာနမ်ားသုိ႕ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာတြင္
တဖက္ႏိုင္ငံတြင္အေျချပဳလႈပ္ရွားေနသည္ RSO/ARNO ကုလားဆိုးမ်ားသည္
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္ရန္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္႐ွိေနၿပီး အဆိုပါေက်းရြာမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး
ရြာတြင္ေရာက္ေႏွာင့္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ႀကီးႀကီးမားမား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါ႐ွိသည္။ ၎အျပင္
ပညာေရးဝန္ထမ္းဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရးျဖင့္သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရန္
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားသည္ဟုသိရသည္။ အဆိုပါ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္
အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း (၃၀၀)ေက်ာ္႐ွိေနသျဖင့္
အလြန္မ်ားျပားေသာအေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး ရြာတစ္ရြာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏႈန္း
႐ွိေနသည္ဟုပင္ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားတြင္
လံုၿခံဳေရးရဲကင္း႐ွိေသာေက်ာင္းမ်ားမွာ အနည္းငယ္သာ႐ွိသည္ဟုသိရသည္။
ထိုသို႕လံုၿခံဳေရးရဲကင္းမ႐ွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္
ဆရာ/မမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရႏိုင္ဖြယ္အႏၱရာယ္ႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေနၾကရေၾကာင္းသိရသည္။ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဖာင္ေတာ္ျပင္ေက်ာင္း႐ွိ
ဘဂၤါလီကုလားေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆရာ/မမ်ားကို စာသင္ခန္းထဲ့တြင္
၎တို႔စကားျဖင့္ဆဲဆိုျခင္း၊ ျပက္ရယ္ျပဳျခင္းမ်ားကို
ဆရာ/မမ်ားေ႐ွ႕တြင္ပင္ျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း ၎ေက်ာင္းမွ ဆရာ/မမ်ား
ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။ အဆိုပါရြာသည္ ဘဂၤါလီကုလားရြာႀကီးျဖစ္ၿပီး
လံုၿခံဳေရးရဲကင္းမ႐ွိသျဖင့္ ဆရာ/မမ်ားမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာၿခိမ္းေျခာက္ခံေနၾကရေၾကာင္းသိရသည္။ မၾကာမီကလည္း
ေဖာင္ေတာ္ျပင္ရြာႏွင့္ အနီးတဝိုက္ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္
ခမီအမ်ိဳးသမီးဆရာမတစ္ဦးကို ဘဂၤါလီကုလားမ်ား မုဒိန္းက်င့္ခဲ့ၾကသည္။
ေမာင္ေတာခ႐ိုင္႐ွိ ဘဂၤါလီကုလားရြာမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လံုၿခံဳေရးရဲကင္းမ႐ွိသျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကင္းမဲ့ေနၿပီး ႀကိဳက္သလိုလူစုလူေဝးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ တရားမဝင္ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္က်ဴးေက်ာ္ အိမ္ရာမ်ားတိုးပြားလာေနေၾကာင္းသိရသည္။

ငလံုး ngalone.wordpress.com

Advertisements

One response to “ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ ဆရာ/မမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရဖြယ္႐ွိ

  1. ခမီး အမ်ိဳး သၼီး ဘက္ က အမ်ိဳး သၼိး အသင္း နဲ႕ ဘူ းသ၊ိး ေတာင္ ျမိဳ႕ နယ္ အသင္း က ပါ ဝင္ ျပိး ေက တရား စြဲ ပါ။ ကုန္ က် ေငြ ကုိ ေကာက္ ခံ ျပိး ေအး ေစ တီ ဆရာ ေတာ္ မွ တဆင့္ ပန္႕ ပုိး ပါ မည္။ အက်ိဳး အေၾကာင္း ကုိ myattha2@gmail.com သုိ႕ ပုိ႔ ေပး ပါ။

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s