ရခိုင္မင္းသား- ဦးစန္းေမာင္

ရခိုင္မင္းသားစာအုပ္ ယခင္ pdf အေဟာင္းမွာ Scan ဗားရွင္းျဖစ္ျပီး စာလံုးမ်ားေဝဝါးေနျခင္း ဖတ္မွတ္ရအဆင္ေျပျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ စာစီရိုက္ျပီး စာအုပ္အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္စာအုပ္မွာ ဖိုင္ဆိုက္ 10 Mb ေက်ာ္ရွိၿပီးယခုစာအုပ္အသစ္မွာ 400 kb ေက်ာ္ေက်ာ္ေလးသာရွိေသာေၾကာင့္ ေကာ္နရွင္မေကာင္းေသာသူမ်ားအတြက္ ေဒါင္းရအဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။

image

ရခိုင္မင္းသား- ဦးစန္းေမာင္(Link1)

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s