ခ်င္းျပည္ေရာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ

(1-1-16)
အထက္လူႀကီးေတြရဲ႕ထင္ရာစုိင္းထားတဲ့ျဖစ္ရပ္မွန္ေလးေတြေပါ့ အေနာက္တံခါးကျဖစ္ရပ္မွန္ဆုိရင္လည္းမမွားပါဘူး  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကေပးပုိ႔လာတာပါ။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမဳိ႕နယ္၊ ျမဳိနယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ူးရဲမွ ူးေက်ာ္ျမဝင္းသည္ေမာင္ ေတာျမဳိ႕သုိ႔ ျမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ရာထူးျဖင့္လြန္ခဲ ေသာ ၆ လကေရာက္ရိွလာၿပီး ၄င္း၏လက္ေအာက္တြင္  အဓိက တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနေသာ နယ္ထိမ္းအဖဲြ႕အားမိမိရုံးခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ၿပီးနယ္ထိမ္းေခါင္းေဆာင္ ရဲအုပ္
တုိးတုိးအား တလ လွ်င္ လစဥ္ပုံမွန္ ၇ သိန္းေပး ရန္နွင့္ က်န္ နယ္ထိမ္းအဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား လစဥ္
၂ သိန္းစီေပးအပ္ရမည္ဟုေျပာဆုိခဲ့ၿပီး အကယ္၍မေပးႏုိင္ပါကမေပးႏုိင္ေသာတပ္ဖဲြ႕ဝင္ မ်ားကုိေျပာင္းေ႐ႊ့လုိက္မည္ဟုေျပာဆုိၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ေငြေတာင္းခံရျခင္းမွာလည္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးေနမ်ဳိးအားလစဥ္ ၁ လကုိ သိန္း ၂၀ ေပးရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူ ကေျပာဆုိပါသည္။
ျမဳိ႕နယ္မွဴးေက်ာ္ျမဝင္းေတာင္းခံေသာေငြကုိရဲအုပ္တုိးတုိးနွင့္နယ္ထိမ္းအဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ၃ လတိတိေပးေဆာင္ခဲ့ၾကပါေသာ္လည္း ယခု ေျပာင္းေ႐ႊ့မခံရမီွ ၂လခန္႔အလုိ႔မွာအခက္အခဲမ်ား ေၾကာင့္ရက္ ၂၀ ခန္႔ေနာက္က်ၿပီးမွေပးသြင္းခဲ့ရပါ သည္ ထုိသုိ႔ေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္မူေၾကာင္း ေနာက္ ၁ လမွာ နယ္ထိမ္းတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအားလုံ ေျပာင္ေ႐ႊ့ခံခဲရပါသည္။
အထက္လူႀကီးမ်ား သိရိွေစဖုိ႔ အေနာက္တံခါး သတင္းဌာနမွတဆင့္တင္ျပအပ္ပါသည္။

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s