ရန္ကုန္တြင္ကျပမည့္ ေစာမဲက်ီျပဇာတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ကံဒိုင္းတိုက္နယ္အသင္း (ရန္ကုန္)က ေၾကညာခ်က္ထုတ္

ၾဆာကု
စစ္ေတြ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁

image

ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးအသင္း (ရန္ကုန္)၏ ႏွစ္ (၆ဝ)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္က်င္းပမည့္ ပတၱမျမားေဒဝီ ေစာမဲက်ီသမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္ျပဇာတ္တြင္ သမုိင္းအမွားတခ်ဳိ႕ပါဝင္ေနေၾကာင္း ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ကံဒိုင္းတိုက္နယ္အသင္း (ရန္ကုန္)က ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

image

အဆုိပါျဖစ္ရပ္မွန္ျပဇာတ္အား တင္ဆက္ကျပသည့္အခါ သမုိင္းအမွန္၊ ျဖစ္ရပ္အမွန္၊ ေနရာေဒသအမွန္၊ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္အမွန္ႏွင့္ မင္းဗာဘုရင္မင္းျမတ္အမည္နာမကုိသာထည့္သြင္းတင္ဆက္ရန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆုိထားသည္။

image

အဆုိပါျပဇာတ္ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔၊ ညေန (၇)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ရွိ အမ်ိဳးသားကဇာတ္ရုံတြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသားျဖစ္ေသာ အကယ္ဒမီ ေနတုိး၊ ရခိုင္သူ ရတနာမုိင္၊ အကယ္ဒမီ ေအာင္လြင္ႏွင့္ အကယ္ဒမီ ရန္ေအာင္တုိ႔ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s