အေနာက္တံခါးကို ကာကြယ္လိုေသာ ရခိုင္လူငယ္မ်ားကို ေဒသႏၱရရဲ ဖြဲ႕စည္းကာ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးမည္

သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပုံ ၊ ရခိုင္ေဂဇက္

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိေဒသကို ကာကြယ္လိုလွ်င္  ေဒသႏၱရရဲျဖစ္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ကာ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္( ၁ ) နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲမႈရုံးမွ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္တို႔သည္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ၊ ၂၈ ၊ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕ ၊ ငခူရ ၊ ႀကိမ္းေခ်ာင္း ၊ ဖက္၀ပ္ေခ်ာင္း ၊ ေလာင္းဒုံ ၊  ျခံျပင္ ၊ ေဗာထီးကုန္း ၊ ေမာရ၀တီ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုၾကသည္မွာ ေက်းရြာမ်ားတြင္  ျပည္သူ႕စစ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး လက္နက္တပ္ဆင္ေပးရန္  ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ယင္းသို႔ လက္နက္တပ္ဆင္ျခင္းသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အတြက္ လက္နက္ကိုင္ၿပီး မိမိေဒသကို ကာကြယ္လိုလွ်င္ တရား၀င္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစခန္းလြင္ကေျပာသည္။

ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္က “    ကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်းရြာေတြကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးလိုက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က မလိုလား အပ္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာမွာပဲ ဆိုတာကြ်န္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားမယ္။  တရား၀င္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္လို႔ ရတဲ့နည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ရွိပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လမ္းညြန္ထားတာ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္အတြင္းမွာပဲ သင္တန္းဖြင့္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္ ” ဟုေျပာသည္။

image

အဆိုပါ ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္းမွ ေဒသခံရခိုင္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုလွ်င္  လာေရာက္စာရင္းေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သင္တန္းဆင္ၿပီးလွ်င္  ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားနည္းတူ လက္စာ ၊ ရိကၡာမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အသက္အားျဖင့္ ၁၈ ႏွစ္မွေန ၃၅ ထိ လက္ခံသြားျဖစ္ျဖစ္ကာ သင္တန္းကို ေ၀းေ၀းလံလံ မသြားရေအာင္ စစ္ေတြ ( သို႔မဟုတ္ ) ေမာင္ေတာတြင္ သင္တန္းေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သင္တန္းဆင္း သည္ႏွင့္ တၿပိင္ႏွက္ မိမိေဒသ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တာ၀န္က်ေပးသြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွဴးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ တာ၀န္က်ေနေသာ ေမာင္ေတာေဒသခံ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိေဒသသို႔ ျပန္လာၿပီး တာ၀န္ထမ္းဆိုလိုပါက သက္ဆိုင္ဌာနလူႀကီးမ်ားမွတဆင့္ အဆင့္ဆင့္ စာရင္ေပးဆႏၵျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕တာ၀န္ခ်ထားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွဴးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဘဂၤလီေက်းရြာမ်ားကို ျဖတ္သြား ၊ ျဖတ္လာ မလုပ္ရဲသလို ရွာေဖြစားေသာက္ရန္  ရြာအျပင္မထြက္ခြာရဲသည့္အတြက္ ၀မ္းေရးအခက္ၾကဳံေနရေၾကာင္း ၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူက လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားကို တင္ျပေတာင္းဆိုၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီခ်ဳပ္ ဦးညီပုကလည္း ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ အလြန္အကြ်ံ မျဖစ္ၾကရန္ႏွင့္မိမိေဒသအား စြန္႔ခြာမသြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ၿပီး လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တိုးျမွင့္ခ်ထားေၾကာင္း ၊ ေမာင္ေတာေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၊ လုံၿခဳံေရး ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကို ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s