ေက်ာက္ျဖဴသတင္း

ယေန႔နံနက္သမီးရည္းစားနွစ္ဦး ဓါးထိုးမႈျဖစ္ ၿပီး နွစ္ဦးလံုးေသဆံုး သြားေၾကာင္းသိရသည္။ ေကာင္မေလး မိမိအိမ္ မွ ဘဏ္ သို႕အလာ ရည္းစားျဖစ္သူ ေကာင္ေလး ႏွင့္စကားမ်ားျပီး
ေကာင္မေလးကို ဓါးျဖင့္ ထိုးျပီး  မိမိကိုယ္ကို ဓါးျဖင့္ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
credit

image

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s