တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိပဲ စစ္တပ္မွ ေနအိမ္မ်ားသို႔ခ်ိန္ရြယ္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ မနီနီစိုးမွာ ဦးေခါင္းက်ည္ဆံထိမွန္ ေသဆံုးရျခင္းျဖစ္

20.2.19 ေန႔ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ မင္းဖူးရြာတြင္ စစ္တiပ္မွပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ AA ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈမရွိပဲ စစ္တပ္မွ ရြာသားမ်ားအား ေနအိမ္မွအျပင္ထြက္လာၾကရန္ အသိေပးေၾကျငာျပီးေနာက္ ေနအိမ္မ်ားသို႕ေသနက္မ်ားျဖင့္ခ်ိန္ရြယ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္၁၉ ႏွစ္အရြယ္ မနီနီစိုးမွာ ေနအိမ္အေပၚထပ္တြင္ရွိေနစဥ္ စစ္တပ္မွပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ဦးေခါင္းေဖါက္ထြက္ က်ည္ဆံမွန္ခဲ့ျပီး ေနရာတြင္ပင္ ေသဆံုးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s