တပ္မ ၂၂ မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္ ရြာသားငါးဦးအေလာင္းအား ဂ်ီႏိုဆိုက္ အျဖစ္ သတ္ျဖတ္ခံထားရမွဳ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိ

၁၉-၂-၂၀၁၉ ေန႔က ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို့ၾကား ျဖစ္ပါြးခဲ့ေသာ စစ္ပဲြတြင္ ရြာသားငါးဦးကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(တပ္မ- ၂၂)မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါရြာသားငါးဦးသည္ (၃) ရက္ခန္႔ၾကာျမႇင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ရြာသို႔ျပန္မေရာက္ပဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားက လိုက္လံ႐ွာေဖြခဲ့ၾကရာ ယေန႔(၂၁-၂-၂၀၁၉) တြင္ အေလာင္းငါးေလာင္းကို စုပံုၿပီး မီး႐ိႈ့ထားသည့္ ေနရာကို ေတာစပ္တေနရာ၌ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိခဲ့ၾကသည္။
လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံရေသာရြာသားမ်ားမွာ—
(၁) ဦးထြန္းလွေရႊ၊အသက္(၆၅) ႏွစ္၊ရန္ေအာင္ျပင္ေက်းရြာ
(၂)ဦးေအးသိန္း၊အသက္(၃၄) ႏွစ္၊က်ားနင္းကန္ေက်းရြာ
(၃)ေမာင္မ်ိဳးမင္းေဇာ္၊အသက္(၂၃) ႏွစ္၊က်ားနင္းကန္ေက်းရြာ
(၄)ဦးေမာင္စိန္ဝင္း၊အသက္(၃၂)ႏွစ္၊က်ားနင္းကန္ေက်းရြာ
(၅)ေမာင္ေရႊစိုး၊အသက္(၂၉)ႏွစ္၊ သာစည္ေက်းရြာ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
(တပ္မ-၂၂) က ဤကဲ့သို႔ လူမဆန္စြာ စစ္ရာဇဝတ္ က်ဴးလြန္ျခင္းအား တကမၻာလံုးက သိ႐ွိႏိုင္ၾကရန္ ဟု ေတာင္းဆိုသြားမယ္လို႔ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔စည္းမ်ားက ဆိုေနပါတယ္။

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s