ရခုိင္စာအုပ္

ရႏိုင္သမွ် စာအုပ္တိ ကို က်ေနာ္ ေဒကနီ ေ၀မွ်ပီးနီပါေရ..ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ္နရွင္နဲ႕ တက္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားပီးထားပါယင့္ ။ စာအုပ္စာေပ တိ ရွိေကလဲ က်ေနာ့္ ဘားကို ပို႕ပီးကတ္ပါ..လို႕ ။ လိုခ်င္ေရစာအုပ္တိ ကို ေအာက္ကနီ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲ ယူပါ.။အားလံုး အဆင္ေျပကတ္ပါစီလုိ႕ ..။

၁။ ရခိုင္ဘာသာ စကားလမ္းညြန္
၂။ ကိုလိုနီေခတ္ ရခိုင္ျပည္
၃။ Burma and Burmasar
၄။ stone_scripture
၅။ ေဒး၀န္းၾကီးေအာင္ေက်ာ္ရီ
၆။ ဗိုလ္ရာဇာအေၾကာင္း.pdf
၇။ False rohingya history
၈။ ဆရာၾကီးဦးဦးသာထြန္း ႏွင့္ ညာဏီသာရ အေမးအေျဖ
၉။ မြတ္ဆလင္ ကုလားမ်ား၏ အၾကမ္းဘက္လုပ္ရပ္မ်ား
၁၀။ ကြ်န္ၿပဳခံ ရခိုင္ႏိုင္ငံ
၁၁။ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားရရွိေရး အဖြဲ႕
၁၂။ ရခိုင္မင္းသား
၁၃။ ရခုိင္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား-ထြန္းေရႊခိုင္
၁၄။ ေ၀သာလီေခတ္အမ်ိဳးသမီးပန္းပုရုပ္ထုလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာစာတမ္း-ၿငိမ္းသူဇင္
၁၅။ သူ႕ကြ်န္မခံဇာတိမာန္ျဖင့္-မႏုသဦးဘစိန္
၁၆။ ေျမာက္ဦးေခတ္ေႏွာင္းရခိုင္သမိုင္း-ေက်ာ္၀င္းဦး
၁၇။ ရခိုင္ေဒသမွဗုဒၵဆင္းတုေတာ္မ်ားကိုသမိုင္းရႈေထာင့္မွေလ့လာခ်က္-ေက်ာ္ဇံသာ
၁၈။ ရခိုင္ေဒသသို႕မူဆလင္မ်ား၀င္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအဆင့္ဆင့္-ျမင့္သိန္း
၁၉။ နတ္သမီးသိုက္ရခိုင္ရာဇ၀င္
၂၀။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ဂ်ပန္တို႕၀င္လာျခင္းႏွင့္ရခိုင္ေဒသဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး-ခင္ျမတ္သြယ္
၂၁။ ဓည၀တီရာဇ၀င္သစ္-ပဲခူး-မင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္
၂၂။ ရခိုင္မင္းသမီးဧခ်င္း-ဘဒူမင္းညိဳ
၂၃။ ေတာ္လွန္ေရးခရီး၀ယ္အမွတ္(၂)-ဘံုေပါက္သာေက်ာ္
၂၄။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္-ထြန္းေရႊခိုင္
၂၅။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္သမိုင္း
၂၆။ ရခိုင္ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး-ဦးထြန္းေရႊ
၂၇။ သွ်စ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီးအတြင္းရွိရုပ္လံုးရုပ္ၾကြမ်ားကိုေလ့လာခ်က္
၂၈။ သူ႕ကြ်န္မခံ ဗိုလ္ခ်င္းပ်ံ၏ေတာ္လွန္ေရးခရီး
၂၉။ ရခိုင္စာဆိုေတာမ်ား-ထြန္းေရႊခိုင္
၃၀။ ရခိုင္စာအရြီးအသားႏွင့္ ျပသနာမ်ား-ေမာင္ဗသိန္း
၃၁။ ဥပမာစံုရခုိင္စကားပံု-အရွင္စကၠိႏၵ-အရွင္၀ါသ၀
၃၂။ ရိုးမေခၚသံ-ေမာင္ေဖာ္စံ
၃၃။ ရခိုင္ကဗ်ာနန္႕ ရခိုင့္အေတြးအေခၚ-စံေက်ာ္ထြန္း
၃၄။ ရခိုင္မဟာမုနိ၏ မဟာက်န္မုနိငါးဆူ-သူျမတ္မဟာေအာင္ေျမ
၃၅။ ဇာလုပ္ကတ္ဖို႕ေလး-စံေက်ာ္ထြန္း
၃၆။ ရခိုင္အာဇာနည္ ရွင္ျမ၀ါအထၳဳပၸတိၱ
၃၇။ ရခိုင္ပံုေသ၀တၱဳမ်ား-အရွင္စကၠိႏၵ
၃၈။ စိတ္ကူးေျခာက္ပိသာနဲ႕ ေျမာက္ဦးက ဘီလူး(ရခိုင္စာပီၿခီလွမ္းသစ္)
၃၉။ ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္(ရခိုင္ကဗ်ာစုစည္းမႈ)
၄၀။ ဂႏၱ၀င္ရခိုင္ေ၀ါဟာရ(၂၁၀၀)-ထြန္းေအာင္ေက်ာ္
၄၁။ ရခိုင္ေလွ်ာက္ထံုးမ်ား-နႏၵာထြန္း
၄၂။ ကင္းဘာရင္းေခၚဗိုလ္ခ်င္းျပန္
၄၃။ မင္းျပားတခြင္က်ိန္းေတာ္ရွင္-အရွင္စကၠိႏၵ-အရွင္၀ါသ၀
၄၄။ ရကၡမ႑ိဳင္-ဦးဘစံ
၄၅။ ရခိုင္ဗ်ာလ္-တက္ထြန္းနီ(ေျမာက္ဦး)
၄၆။ ရခိုင္သာျခင္းမ်ား-တန္ခိုးဆရာထြန္း
၄၇။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္စဥ္သမိုင္း
၄၈။ ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္စဥ္သမိုင္း
၄၉။ ကိုယ္ေတြ႕ေမယုေျမ-ဦးစံထြန္းေအာင္
၅၀။ ပီျပင္ေသာရခိုင္ဘုရင္မ်ား၏ရာဇ၀င္
၅၁။ ရခိုင္နိဒါန္း-ေမာင္ျပဴး(သံတြဲ)
၅၂။ ေတာ္လွန္ေရးခရီး၀ယ္(၁)-ဘံုေပါက္သာေက်ာ္
၅၃။ မင္းရာဇာႀကီးစာတမ္း
၅၄။ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္စဥ္သမိုင္း
၅၅။ မ်ိဳးရိုးအဆက္ဆက္ကိုးကြယ္လာခေသာမဟာမုနိ- ခုိင္ႏုိင္လင္း
၅၆။ ရခိုင္စာလံုးေပါင္းတည္ၿငိမ္ေရး
၅၇။ ေဒး၀န္းေအာင္က်ာ္ရြီ၏ကိုယ္တြိ ရခုိင္ျပည္သိမ္းတိုက္ပြဲမွတ္တမ္း
၅၈။ ရခိုင္ျမန္မာ မင္းႏွစ္ပါးတို႕၏ရာဇသံ
၅၉။ ရိုဟင္ဂ်ာကို ဘယ္သူေမြးစားခဲ့သလဲ
၆၀။ မဟာေတာ္၀င္ဘုရင့္မ်ိဳးႏြယ္ေတာ္မ်ား
၆၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ မြတ္စလင္ မ်ားေနရပ္ မွ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား
၆၂။ ရခိုင္က်င္
၆၃။ ရခိုင္ သႀကၤန္က်င္းပပံု ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေနာက္ခံမ်ား
၆၄။ ရခုိင္ဘုရင္တိ အုပ္ခ်ဳပ္ကာလ အ၀ီးေရာက္ ရခုိင္လူမ်ဴိးတိ ျဖစ္စုိင္မ်ား
၆၅။ ေအဒီ ေျခာက္ရာစု ႏွင့္ ယင္းမတိုင္မီ ရခိုင္ျပည္သံုးအကၡရာ-ဦးစံသာေအာင္
၆၆။ ရခိုင္အကၡရာဆင္းသက္ရာ-အရွင္စကၠိႏၵ
၆၇။ ရခိုင္အကၡရာအေၾကာင္းေဟာေျပာခ်က္-အရွင္စကၠိႏၵ
၆၈။ မတူညီေရအယူအဆၾကားကရခိုင္စာပီ၏ၾကံကမၼာ
၆၉။ ရခုိင္စကားကို ဘာသာစကားသုေတသီတို႔ ယူဆခ်က္
၇၀။ ေျပာလုိ႕မကုန္ရခုိင္စကားပံု
၇၁။ ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ား
၇၂။ အကၡရာႏွင့္စာ
၇၃။ ဘဂၤလားအ၀ကြ်န္းသမိုင္း
၇၄။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္က်ဆံုးရျခင္း
၇၅။ ရခိုင့္ရိုးရာ စည္ေတာ္စတင္ေပၚေပါက္လာရျခင္းအေၾကာင္း
၇၆။ ရခိုင္ျပည္၌ကိုးကြယ္ရာဘာသာရပ္မ်ား
၇၇။ ဟသၤာစီမံခ်က္
၇၈။ ဦးဥတၱမ ႏွင္း ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
၇၉။ ရခိုင္မင္းသား
၈၀။ ရခိုင္သမိုင္းအလင္းျပက်မ္း-ဦးေရႊဇံ
၈၁။ အမင္-ေမာင္ခိုင္ေအာင္
၈၂။ ေဒး၀န္းၾကီးမွတ္တမ္း
၈၃။ ဂုဏ္ယူပါသည္ ဓည၀တီ
၈၄။ ေျခေတာ္ရာဘုရားၾကီးသမုိင္း
၈၅။ ရြင့္ဂ်ာကုလားအႏၱရာယ္
၈၆။ ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္းသို႔ ႏိူင္ငံၿခားသားဘဂၤလီမ်ား ခိုးဝင္လႊမ္းမိုးမူ
၈၇။ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္-အတၳဳပတၱိ
၈၈။ ဗိုလ္ခ်င္းပ်ံအတၳဳပတၱိ(စာအုပ္)
၈၉။ ရွင္ျမ၀ါ-အတၳဳပတၱိ
၉၀။ ဂႏၱ၀င္ရခိုင္ေ၀ါဟာရ(၂၁၀၀)-ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္
၉၁။ ရခိုင္အကၡရာစာေပခရီးလမ္းေၾကာင္း-အရွင္စကၠိႏၵ

23 responses to “ရခုိင္စာအုပ္

 1. ေက်းဇူးတင္ပါေရ

 2. ေက်းဇူးတင္ပါေရ အမ်ဳိး

 3. Ven Nandavamsa

  ရကၡိုင္ေက်ာက္ရုိးရာဇဝင္သမိုင္းစာအုပ္ဟိေက
  လင့္တေခါက္ခ်ပီးေကေကာင္းဖို႔

 4. ကိုလိုနီဆိုးေမြခံရခိုင္ျပည္ႏွင့္စစ္တေကာင္းသားတို႔နယ္ခ်ဲ႔ထၾကြမူ-ဆရာခိုင္မ်ဳိးေစာင့္ စာအုပ္ကို အယင္လိုခ်င္ပါေရ…link မတြီ႔ပါ…ေက်းဇူးျပဳျပီး တင္ပီးဇီခ်င္ေရ

 5. အမ္းၿမိဳ႕နယ္သမိုင္းနန္႔ ဒါးလက္သမိုင္းတိသိခ်င္ပါေယ

 6. အေနာက္သား

  ေဒပိုင္တင္ပီးေရအမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္ပါေရ။မသိစြာတိကိုသိရပါေရ။ရခိုင္သားတစ္ေယာက္အတြက္သိသင့္သိထိုက္စြာတိကိုသိရပါေရ။ေနာင္လည္းအမ်ားၾကီးတင္ပီးဂတ္ပါလို႔ေျပာခ်င္ပါေရ။

 7. အဂုပိုင္​သိရလုိ႔ ၀မ္​းသာပါ​ေရ
  ​ေက်းဇူးလဲတင္​ပါ​ေရ

 8. Arakanhero ktr

  ​ေဒပိုင္​တင္​ပီးစြာ ​ေကာင္​း​ေက်းဇူးတင္​ပါ​ေရ
  အစ္​ကို။ ဆက္​လက္​တင္​ပီးစီခ်င္​ပါ​ေရ။
  ​ေဒပိုင္​ရခိုင္​စာအုပ္​တိတင္​ပီးစြာ ရခိုင္​ျပည္​
  နင္​့ရခိုင္​လူမ်ိဳးကို ​ေစာင္​့​ေယွာက္​စြာတစ္​မ်ိဳးပါ။ ​ေက်းဇူးပါအစ္​ကို။

 9. Arakan min min

  ေက်းဇူးပါ

 10. သိခြင္​့ရလို႔​ေက်းဇူးပါ

 11. U Aung Than Myint

  ​ေက်းဇူးတင္​ပါ​ေရ။
  ​ေအထက္​ပိုျပည္​့စံုပါစီ။
  ဝင္​ဖတ္​​ေရလူလဲမ်ားဖို႔လိုပါ​ေရ။

 12. ခိုင္မ်ိုးထြန္း

  ေက်းဇူးတင္ပါေရ

 13. တခ်ိဳ႕ စာအုပ္​တိ ​ေဒါင္​းရစြာ အဆင္​မ​ေျပ​ေ၀ ညီ​ေခ်

 14. စာအုပ္တိdownၿပီးေကဖတ္လို႕မရေကာ ဇာလိုပါေရမသိ

 15. Thanks alot.Bro.

 16. ခိုင္လျပည့္

  ေက်းဇူးကမၻာေလာက္တင္ပါေရ။ ျဖစ္ႏိုင္ေက စစ္တေကာင္းမွသည္ရႏၱဗိုလ္သို႔ဆိုေရစာအုပ္ကိုပါတင္ပီးစီခ်င္ပါေရ။

 17. Min Thert khine

  ေကာင္းလည္းစားပါေရ ေက်းဇူးလည္းတင္ပါေရ

 18. Aung Myint Linn

  ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းေက်းဇူးတင္ပါေရ ေကာင္းေကာင္းေလးစားပါေရ ရခုိင္စာအုပ္တိကုိေဒပိုင္စုစည္းနိန္ေရအတြက္နဲ ့ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ခ်င္ လိုခ်င္ေရစာ အုပ္တိေဒမွာရွိလို ့ ေက်းဇူးတင္ပါေရ

 19. ေကာင္းေက်းဇူးတင္ပါေရ။

 20. Arakan Aung Thaik

  ေက်ူးဇူးတင္ပါေရ . . အဂုပုိင္ရခုိင္စာအုပ္တိ တစုတစီး တြီ႔ရဖုိ႔စြာမလြယ္ပါ၊ ရွားပါးေရ စာအုပ္ေခ်ကုိလဲ့ တြီ႔ခေက ေဒခ်င့္မွာ ျပန္တင္ပီးပါေမ။

 21. ရခိုင္စာအုပ္တိကိုမွ်၀ီပီးေရအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ စာၾကည့္တိုက္မွာထားဖို႔ျဖစ္လို႔ ထပ္ဆင့္မွ်၀ီပီးပါေမ။

 22. အကုပုိင္ရခုိင္စာအုပ္မ်ားကုိစုစည္းတြိရေရအတြက္၀မ္းသာေရ။

 23. ေစာဘုန္းေမ

  ဖတ္လို႕ေကာင္းေကာင္းေရအခင္…

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s