Category Archives: ဦးေက်ာ္ေဇယ်

ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ(ရာဇသတ္ႀကီး)အဘိဓါန္-ဦးေက်ာ္ေဇယ်

Download: ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ(ရာဇသတ္ႀကီး)အဘိဓါန္-ဦးေက်ာ္ေဇယ်

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ-ဦးေက်ာ္ေဇယ်

Download:ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ-ဦးေက်ာ္ေဇယ်

အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ-ဦးေက်ာ္ေဇယ်

Download:အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ-ဦးေက်ာ္ေဇယ်

ဦးေက်ာ္ေဇယ်၊ကၽြဲႏြားတရိစၦာန္ေက်ာ္နင္းမႈ ဆိုင္ရာဥပေဒ(စာအုပ္)

၁၄။ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၊ကၽြဲႏြားတရိစၦာန္ေက်ာ္နင္းမႈဆိုင္ရာဥပေဒ

ဦးေက်ာ္ေဇယ်- အစုစပ္လုပ္ငန္း အက္ဥပေဒ(စာအုပ္)

Download_ဦးေက်ာ္ေဇယ်။ အစုစပ္လုပ္ငန္း အက္ဥပေဒ

ဦးေက်ာ္ေဇယ်။ ဥပေဒသမား လက္စြဲစကား(စာအုပ္)

Download _ဦးေက်ာ္ေဇယ်။ ဥပေဒသမား လက္စြဲစကား

ဥပေဒ – အမွဳသည္မ်ားလက္စြဲ(စာအုပ္)

ဥပေဒ – အမွဳသည္မ်ားလက္စြဲ(စာအုပ္)

ေအာက္ကေနေဒါင္းပါ

ဥပေဒ – အမွဳသည္မ်ားလက္စြဲ.pdf