Category Archives: ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)

သမုဒယပါးျပင္ေပၚကႏွစ္ပါးခြင္မိုးဖ်က္တဲ့ည-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)

image

သမုဒယပါးျပင္ေပၚကႏွစ္ပါးခြင္မိုးဖ်က္တဲ့ည-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္) (Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ဂမၻီရဖိုင္-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)

image

ဂမၻီရဖိုင္-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ေၾကးရုပ္တုအာဠာဝကဘီလူးႏွင့္ သူေယာင္မယ္မၫွိဳ႕ပင္-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္

image

ေၾကးရုပ္တုအာဠာဝကဘီလူးႏွင့္ သူေယာင္မယ္မၫွိဳ႕ပင္-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ေျမြေဟာက္ပါးျဖဴ ေမ်ာက္မင္းသားဖိုးစည္ႏွင့္ အသည္းကြဲေက်ာက္ခဲ-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)

image

ေျမြေဟာက္ပါးျဖဴ ေမ်ာက္မင္းသားဖိုးစည္ႏွင့္ အသည္းကြဲေက်ာက္ခဲ-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ထူးဆန္းေသာေဗဒင္ဆရာဦးေက်ာက္ဖ်ာဂမၻီရဝတၳဳတိုမ်ား-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)

image

ထူးဆန္းေသာေဗဒင္ဆရာဦးေက်ာက္ဖ်ာဂမၻီရဝတၳဳတိုမ်ား-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ထူးဆန္းေသာေရမွန္ေဗဒင္ဆရာႀကီးအပါအဝင္ဂမၻီရဝတၳဳတိုမ်ား-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)

image

ထူးဆန္းေသာေရမွန္ေဗဒင္ဆရာႀကီးအပါအဝင္ဂမၻီရဝတၳဳတိုမ်ား-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

လထြက္ကေလးကိုျမင္းေပၚတင္-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)

image

လထြက္ကေလးကိုျမင္းေပၚတင္-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္) (Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ေရႊျပည္၀င္႐ုကၡစိုးအိုးစည္-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)

image

ေရႊျပည္၀င္႐ုကၡစိုးအိုးစည္-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ရင္ကြဲဇရပ္ ႏွင့္ အလြမ္းေစတီ-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)

image

ရင္ကြဲဇရပ္ ႏွင့္ အလြမ္းေစတီ-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္) (Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

အမုန္းမဲ့ထမင္းဝိုင္းႏွင့္ ဂမၻီရဝတၳဳတိုမ်ား-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္)

image

အမုန္းမဲ့ထမင္းဝိုင္းႏွင့္ ဂမၻီရဝတၳဳတိုမ်ား-ေမာင္ညိဳမႈိင္း(သန္လ်င္) (Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com