ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ဒံုးပြဲ ဓါတ္ပံုတိ

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ေက်ာင္းသစ္(သုဓမၼာရံုေက်ာင္းတိုက္) ဆရာေတာ္ၾကီး၏ စာပန ဘုန္းၾကီးပ်ံပြဲ(ဒံုးပြဲ) 10-12,feb-2011 ဓါတ္ပံုမ်ားကို မွ်ေ၀လိုက္သည္ ။

ရခိုင့္ ရိုးရာ ျမင္းေဖၚ အက


ရခိုင့္ ရိုးရာ ျမင္းေဖၚ အက


ရခိုင့္ ရိုးရာ ျမင္းေဖၚ အက


ရခိုင့္ ရိုးရာ ျမင္းေဖၚ အက

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s