ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ အစြန္ဆံုး ေတာင္ေပၚအလွတရားမ်ား(ဓါတ္ပံု)

“ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ၏ အထက္ပိုင္း မယူျဖစ္ဖ်ား တြင္ေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ(ခမြီး) လူမ်ိဳး မ်ား ကို ငလံုးမွ မွ်ေ၀လိုက္သည္ .။
21 ရာစု ေရာက္ရွိေနသည့္ တိုင္ေအာင္ အဘက္ဘက္မွာ နိမ့္က် .. လွ်က္ရွိေသာ … ၿမိဳ(ခမြိး) လူမ်ိဳးမ်ား ၏ ဘ၀ ….
ဘူးသိးေတာင္ ၿမိဳ႕ ၏ အစြန္ဆံုး နယ္စပ္ျခံစည္းရိုး ထိတိုင္ေဖါက္လုပ္လွ်က္ရွိေသာ လမ္း ၊ မယူေတာင္တန္း အလွ မ်ား ကို ခံ စား ..ႏိုင္ၾကေစရန္ မွ်ေ၀လိုက္ပါ သည္ ။”

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳရြာမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ားသၾကၤန္အလွဴ

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ားသၾကၤန္အလွဴ

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ားသၾကၤန္အလွဴ

ၿမိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ားသၾကၤန္အလွဴ

မိဳ(ခမြီး) ရြာသားမ်ား

ၿမိဳ ၀ါၾကီးမ

ဘူးသီးေတာင္ေတာေတာင္အလွ

နႏြင္း

နႏြင္း

နႏြင္း

Advertisements

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s