Tag Archives: ဘာသာေရးစာအုပ္

ဓမၼစကား-ပါရဂူ

image

ဓမၼစကား-ပါရဂူ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ညီေတာ္မင္းနန္-ပါရဂူ

image

ညီေတာ္မင္းနန္-ပါရဂူ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

သိဒၶတၳ-ပါရဂူ

သိဒၶတၳ-ပါရဂူ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ေဗာဓိဥာဏ္အလင္းတန္း-ပါရဂူ

image

ေဗာဓိဥာဏ္အလင္းတန္း-ပါရဂူ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္မာ့က္စ္၀ါဒ-ပါရဂူ

image

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္မာ့က္စ္၀ါဒ-ပါရဂူ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

နိဗၺာန္-ပါရဂူ

image

နိဗၺာန္-ပါရဂူ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

သားေတာ္ရာဟုလာ-ပါရဂူ

image

သားေတာ္ရာဟုလာ-ပါရဂူ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ႏုိင္ငံျခားပုစာၦု အေျဖေပါင္းခ်ဳပ္-လယ္တီဆရာေတာ္

Download: ႏုိင္ငံျခားပုစာၦု အေျဖေပါင္းခ်ဳပ္-လယ္တီဆရာေတာ္

ခႏၶာငါးပါးပ်ာက္ဆံုးျခင္းတရား-ေမာင္စံ

Download: ခႏၶာငါးပါးပ်ာက္ဆံုးျခင္းတရား-ေမာင္စံ

ေရာင္စံုရုပ္ျပ ပဌန္း (S.Sခင္ေမာင္ေအး)

Download: ေရာင္စံုရုပ္ျပ ပဌန္း (S.Sခင္ေမာင္ေအး)