Tag Archives: ဘာသာျပန္

ေဒါက္တာဘြတ္ကာဝါရွင္တန္- ေရႊဥေဒါင္း

image

ေဒါက္တာဘြတ္ကာဝါရွင္တန္- ေရႊဥေဒါင္း(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

လက္ႏွစ္ဘက္ျပတ္အလြတ္စံုေထာက္-လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္

လက္ႏွစ္ဘက္ျပတ္အလြတ္စံုေထာက္-လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္(Link1)

ရဘက္ကာ-အေထာက္ေတာ္လွေအာင္

image

ရဘက္ကာ- အေထာက္ေတာ္လွေအာင္(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

တိုင္တန္နစ္-တကၠသိုလ္နႏၵမိတ္

image

တိုင္တန္နစ္-တကၠသိုလ္နႏၵမိတ္(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

စိတၱရေလခါ-ပါရဂူ

စိတၱရေလခါ-ပါရဂူ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ေဒါသမာန္-ေမာင္ထြန္းသူ

image

ေဒါသမာန္-ေမာင္ထြန္းသူ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ရဲတိုက္အတြဲ၂-ေမာင္ထြန္းသူ

image

ရဲတိုက္အတြဲ၂-ေမာင္ထြန္းသူ (Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ပီကင္း -ေမာင္ထြန္းသူ

ပီကင္း -ေမာင္ထြန္းသူ (Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

သန္လြင္ျမစ္ကမ္းတိုက္ပြဲ-တကၠသိုလ္နႏၵမိတ္

image

သန္လြင္ျမစ္ကမ္းတိုက္ပြဲ-တကၠသိုလ္နႏၵမိတ္(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ညီေတာ္မင္းနန္-ပါရဂူ

image

ညီေတာ္မင္းနန္-ပါရဂူ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com