Tag Archives: ဝတၳဳစာအုပ္

ဒဂံုတင့္- ေရႊဥေဒါင္း

image

ဒဂံုတင့္- ေရႊဥေဒါင္း(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

လက္မည္းႀကီးႏွင့္ေရႊကို ကိုင္သူ- ဖိုးေက်ာ႔

image

လက္မည္းႀကီးႏွင့္ေရႊကို ကိုင္သူ- ဖိုးေက်ာ႔(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

၀တၳဳတိုမ်ား(၃)- မစႏၵာ

image

၀တၳဳတိုမ်ား(၃)- မစႏၵာ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

မက္ေဟာ္တန္၏ ျမန္မာ့ေတာတြင္းမွာ ရက္၁၀၀-အေထာက္ေတာ္လွေအာင္

image

မက္ေဟာ္တန္၏ ျမန္မာ့ေတာတြင္းမွာ ရက္၁၀၀-အေထာက္ေတာ္လွေအာင္(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ကြ်န္းျပန္ပတၱျမား-မင္းျမတ္သူရ

image

ကြ်န္းျပန္ပတၱျမား-မင္းျမတ္သူရ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ေသမင္းျဖဴမင္းျမတ္သူရ-မင္းျမတ္သူရ

image

ေသမင္းျဖဴမင္းျမတ္သူရ-မင္းျမတ္သူရ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ကြင္းပိုင္မိစာၦႏွင့္ မဖဲဝါ-ႀတိစကၠ

image

ကြင္းပိုင္မိစာၦႏွင့္ မဖဲဝါ-ႀတိစကၠ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ကဖ်က္ယဖ်က္ ပၪၥလက္မ်က္ႏွာ-ႀတိစကၠ

image

ကဖ်က္ယဖ်က္ ပၪၥလက္မ်က္ႏွာ-ႀတိစကၠ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

က်ားဘီလူးႏွင့္ ေတာႀကီးဝကၤပါ- ဖိုးေက်ာ႔

image

က်ားဘီလူးႏွင့္ ေတာႀကီးဝကၤပါ- ဖိုးေက်ာ႔(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ႏွစ္လင္ၿပိဳင္-မင္းျမတ္သူရ

image

ႏွစ္လင္ၿပိဳင္-မင္းျမတ္သူရ(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com