Tag Archives: ၀တၳဳစာအုပ္

သူ-ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္

image

သူ-ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဦးခ်စ္ေမာင္ (Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ေရႊလင္းယုန္-ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး

ေရႊလင္းယုန္-ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး (Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

မာလာရီ-ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး

image

မာလာရီ-ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး (Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ရွဴမၿငီး-ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး

image

ရွဴမၿငီး-ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ဂ်ဴးမကေလးအီဗာ -လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္

image

ဂ်ဴ းမကေလးအီဗာ -လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္(Link1)

ေသြး-ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး

ေသြး-ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး(Link1)

က်ဴးပစ္(ဒ္)၏ရင္ဖြင့္ျမား-ျပည့္ပိုင္မွဴးအိမ္

image

က်ဴးပစ္(ဒ္)၏ရင္ဖြင့္ျမား-ျပည့္ပိုင္မွဴးအိမ္ (Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

သတၱမေျမာက္နတ္သမီး-ျပည့္ပိုင္မွဴးအိမ္

image

သတၱမေျမာက္နတ္သမီး-ျပည့္ပိုင္မွဴးအိမ္(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

ေနရီရီ-ပီမိုးနင္း

image

ေနရီရီ-ပီမိုးနင္း(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com

မယ္ယကၡ-ပီမိုးနင္း

image

မယ္ယကၡ-ပီမိုးနင္း(Link1)

ငလံုး ngalone.wordpress.com