စိုင္းတင္ဓါတ္ပံုေခ်တိ

“ရီးေခ်ာင္းနဲ႕ စစ္ေခ်ာင္းဆံု ေရ ေနရာကနီစၿပီးေက စိုင္းတင္ဓါတ္ပံုတိကို စံုႏိုင္သမွ် စံုေအာင္ စုေဆာင္းၿပီးေက တင္ပီးလိုက္ပါေရ …အားလံုးအဆင္ေျပပါစီ ..”

ngalone.wordpress.com (3)

ngalone.wordpress.com (4)

ngalone.wordpress.com (5)

ngalone.wordpress.com (2)

ngalone.wordpress.com (1)

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္ အလွ

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္အလွ (6)

စိုင္းတင္အလွ (11)

စိုင္းတင္အလွ ေခ်ာင္းဖ်ား

စိုင္းတင္အလွ (24)

စိုင္းတင္ေခ်ာင္းဖ်ားအလွ

စိုင္းတင္ေခ်ာင္းဖ်ားအလွ

စိုင္းတင္ေခ်ာင္းဖ်ားအလွ

စိုင္းတင္ေခ်ာင္းဖ်ားအလွ

စိုင္းတင္ေခ်ာင္းဖ်ားအလွ

စိုင္းတင္ေတာင္ေပၚ ၿမိဳရြာ

စိုင္းတင္အလွ (23)

စိုင္းတင္အလွ (8)

စိုင္းတင္အလွ (9)

စိုင္းတင္ေတာင္ေပၚ ၿမိဳရြာ

စိုင္းတင္ေခ်ာင္းဖ်ားအလွ

စိုင္းတင္ေခ်ာင္းဖ်ားအလွ

စိုင္းတင္ေခ်ာင္းဖ်ားအလွ

စိုင္းတင္ေခ်ာင္းဖ်ားအလွ

စိုင္းတင္ေခ်ာင္းဖ်ားအလွ

စိုင္းတင္ေခ်ာင္းဖ်ားအလွ

စိုင္းတင္ေတာင္ေပၚတြင္ေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ လူမ်ိဳး တို႕၏ ရြာအ၀င္တြင္ ေမ်ာက္ဘီလူး အေသေကာင္ကို ေလးႏွင့္ျမွား တပ္ဆင္ကာ ရြာကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ထားေသာရုပ္ထု

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္အလွ

စိုင္းတင္ေတာင္ေပၚ ၿမိဳလူမ်ိဳးတို႕ ေက်းရြာ အလွ

စိုင္းတင္အလွ (33)

စိုင္းတင္အလွ (16)

စိုင္းတင္အလွ (17)စိုင္းတင္အလွ (4)

One response to “စိုင္းတင္ဓါတ္ပံုေခ်တိ

  1. ေက်းဇူးေကာင္းတင္ပါေဒပိုင္ပံုတိကိုျမင္ရလို႔ေကာင္း၀မ္းသာပါေရ ၾကိဳက္ေတပံုကိုေတာ႔ခါေဖ႔ဘုတ္မွာတင္လိုက္ပါယင္႔

ေျပာခ်င္စြာတိရွိေက ေဒမွာထားခပါ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s